Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 21.9.

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kokouksen esityslista, tiedot lautakunnan jäsenistä ja aiempien kokousten päätösasiakirjat löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivulta:

Esitylistalla ti 21.9. on muun muassa edellisestä kokouksesta pöydälle jääneitä:

Asia 3: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelman laatimiseksi

Asia 9: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2022

Asia 10: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022–2024