Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksen 28.9.2021 päätöstiedote

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi taide- ja kulttuuriavustuksia vuoden 2021 määrärahoista yhteensä 39 500 euroa seuraavasti: pysyväisluonteiseen toimintaan 17 500 euroa ja projektiluonteiseen toimintaan 22 000 euroa.

Avustusten saajat löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivuilla julkaistusta päätöstiedotteesta. 

Sivuilta löytyvät myös tiedot kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenistä ja varajäsenistä. 

Kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja on Sirpa Asko-Seljavaara (Kok.). Jaoston seuraava kokous järjestetään 9.11.2021.