Kruunusillat seuraa vaelluskalojen liikkumista työmaa-alueen läpi

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kruunuvuorenselän siltatyömaan läpi kulkee ns. Vantaanjoen kalaväylä, jota käyttävät niin uhanalainen meritaimen ja vaellussiika kuin kutu- ja syönnösalueiden välillä liikkuvat kevätkutuiset kalalajit.

Kruunusillat-raitiotien suurimman sillan, Kruunuvuorensillan, rakentamisaikataulussa on huomioitu meneillään oleva meritaimenen päävaellusajankohta (15.8.-30.9.). Meritaimenen päävaelluksen aikana emme tee kaloja haittaavia vedenalaisia rakentamistöitä kalaväylän alueella.

Lisäksi kalojen liikkumista kalaväylällä tutkitaan tarkasti: ”Alueelle asennetaan yhdeksän vastaanotinta, jotka rekisteröivät kalojen liikkeet. Vastaanottimet on asennettu noin kolmen metrin syvyyteen. Tarkkailu kohdistuu taimenen ja lohen liikehdintään Kruunuvuorenselällä ja Vantaanjoen suulla”, kertoo tutkija Petri Karppinen Kala- ja vesitutkimus Oy:stä.

Taimen ja lohi vaeltavat Vanhankaupunginlahdelle noustakseen kutemaan Vantaanjokeen. Jokisuussa kalat pyydystetään ja niiden selkäevän tyvelle kiinnitetään lähetin. Tämän jälkeen kalat siirretään Suomenlinnan edustalle, josta ne suuntavat takaisin Vanhankaupunginlahdelle. Kalojen merkintä on nyt käynnissä, ja se kestää arviolta lokakuulle saakka.

Kaloihin kiinnitettyjen ultraäänilähettimien ja mereen sijoitettujen vastaanottimien avulla selvitetään, vaikuttavatko rakennustyöt ja paalurakenteet kalojen liikkumiseen. Vastaava seuranta on tehty ennen rakentamista.