Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Bunkkeria koskien

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Entiseen varastorakennukseen ja sen uusiin kerroksiin on tarkoitus rakentaa asuntoja sekä julkiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli ja liikuntatiloja.

Kaupunki on edistänyt hankekokonaisuutta valitusprosessista huolimatta

Helsingin kaupungin kannalta korkeimman hallinto-oikeuden päätös oli ennakoitu ja linjassa hallinto-oikeuden aiemmin asiassa antaman päätöksen kanssa. Kaupunki on edistänyt Bunkkeri-hanketta koko valitusprosessin ajan, ja Helsingin kaupungin arvion mukaan hankkeen toteuttamiselle ei ole nyt esteitä.
 
Bunkkerin valmistuminen on viivästynyt, mutta nyt kokonaisuus pääsee etenemään. Aikatauluarvion mukaan Bunkkerin liikuntatilat ovat valmiina aikaisintaan vuonna 2025. Bunkkerin kokonaisuuden viivästymisen takia viereisen peruskoulun liikuntatiloiksi on jo rakennettu väliaikainen liikuntahalli Jätkäsaaren liikuntapuiston yhteyteen. Se on käytössä uusien liikuntatilojen valmistumiseen asti.
 

Lisätietoja:
 
Aluerakentamispäällikkö Outi Säntti
outi.santti@hel.fi
Puh. 09 310 25976

 

Viestinnän yhteyshenkilö:
Katri Lehtonen, kaupunginkanslian viestintä
katri.lehtonen@hel.fi
Puh. 040-167 7302