Konsernijaosto kuuli Helen Oy:n ja HUSin ajankohtaiskatsaukset

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksessa todetaan, että Helenin tuulivoimatuotanto tulee viisinkertaistumaan vuoteen 2022 mennessä. Merkittävä askel kohti uusiutuvan tuulivoiman lisäämistä on Lakiakangas 3 -tuulipuistohanke, joka toteutetaan yhdessä CPC Finlandin kanssa Pohjanmaalle, lähelle Kristiinankaupunkia. Perustustyöt on aloitettu kesällä 2020.

Tuulipuiston lisäksi Helen ja CPC Finland perustavat sähkönsiirtoyhtiön, joka vastaa tuulipuiston tuotannon siirrosta kantaverkkoon. Hankkeen kokonaisinvestointi on lähes 100 miljoonaa euroa. Helen omistaa yhteisyrityksistä 60 prosenttia ja CPC Finland 40 prosenttia.

Helen Oy raportoi konsernijaostolle myös Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarviossa yhtiölle asetetuista tavoitteista. Vuodelle 2020 asetettiin tavoitteiksi, että yhtiö jakaa osinkoa vähintään 50 miljoonaa euroa, ja että sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo on vähintään 3,5 prosenttia. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi

Konsernijaosto kuuli myös Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsauksen sekä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2020. Konsernijaosto merkitsi nämä tiedoksi.


Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.


Konsernijaoston seuraava kokous on maanantaina 16.11.2020.

 

 

 

*****

Casper Almqvist
viestintäasiantuntija
kaupunginkanslia, viestintä
puh. 040 1879829
casper.almqvist@hel.fi