Keskuspuistosta poistetaan kuoriaisten tuhoamia puita arvokuusikoiden turvaamiseksi

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Poistettavaksi suunnitelluista puista suurin osa eli 19 kappaletta on Maunulan Männikkötien varrella. Lisäksi poistettavista puista 8 on Hakuninmaalla, 6 Maunulan majan lähettyvillä, 4 Länsi-Pasilan kohdalla ja muutama yksittäinen puu on eri puolilla Keskuspuistoa. Pääosa puista on pystyyn kuivahtaneita kuusia, mutta joukossa on myös muutamia tuoreeltaan myrskyssä kaatuneita puita. Poistettavat puut on merkitty oranssilla puiden leimausvärillä.

Muutama Männikkötieltä poistettava puu on liito-oravien suosimalla alueella, mutta puiden poisto ei heikennä niiden lisääntymis- ja levähdysalueita. Kaupungin ympäristö- ja metsäasiantuntijat eivät tarkastuksessaan havainneet poistettavissa puissa lintujen pesiä.

Kirjanpainajat ovat viime vuosina kuivattaneet pystyyn suuren määrän vanhoja Keskuspuiston kuusia. Mittavimmat tuhot ne ovat saaneet aikaan Paloheinän ja Maunulan alueilla. Paloheinässä on kuollut yli 200 isoa kuusta ja Maunulassakin yli 100. Toistaiseksi kaupunki on poistanut vain yksittäisiä kuolleita kuusia reittien varsilta.

Luonnonvarakeskus kartoitti tilannetta toukokuun lopulla. Tutkimus vahvisti käsityksen, että puukuolemat ovat nimenomaan kirjanpainajien aiheuttamia. Kartoituksen ja maastokatselmuksen perusteella kaupungin ja Luonnonvarakeskuksen metsäasiantuntijat tunnistivat puut, jotka tulee poistaa vielä terveiden kuusien turvaamiseksi.

- Poistettavien kuusien tyville oli kasautunut reilusti punaruskeaa purua, mikä kertoo kirjanpainajien iskeytyneen puuhun. Näimme myös kuoriaisia kaivamassa käytäviään nilaan, kertoo metsävastaava Vesa Koskikallio 16.6. pidetyn maastokatselmuksen havainnoista.  

Porauduttuaan puuhun urospuoliset kirjanpainajat houkuttelevat naaraita paikalle pariutumaan erittämällä houkutinainetta eli feromonia. Sen vuoksi kirjanpainajien valtaamien puiden annetaan olla hetken aikaa maastossa niin sanottuina syöttipuina. Tavoitteena on saada mahdollisimman runsaasti kirjanpainajia iskeytymään poistettaviin puihin.

Mikä on kirjanpainaja?

Kirjanpainaja on alle puolen sentin mittainen, mustankiiltävä kaarnakuoriainen. Se on lentokykyinen, mutta lentää yleensä vain noin 100–200 metriä lähimmän kuusen rungolle. Kirjanpainaja lisääntyy paksun kaarnan alla, jossa toukat syövät nilaa ja aiheuttavat häiriöitä sekä ravinteiden että veden kuljettamiselle.

Ilmastonmuutoksen myötä kirjanpainajan aiheuttamat vahingot todennäköisesti lisääntyvät. Leudot säät luovat hyvät olosuhteet kirjanpainajakannan runsastumiselle. Kirjanpainajat kuuluvat Suomen luontoon, mutta liian suureksi kasvava populaatio aiheuttaa ongelmia.

Kartoitus ja tutkimukset jatkuvat

Kirjanpainajatilanne vaatii jatkossakin seurantaa ja tutkimuksia. Metsäasiantuntijat jatkavat kesän kuluessa etenkin mahdollista vaaraa aiheuttavien puiden kartoitusta.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha Siitonen sekä Oula Consultingin ja Helsingin yliopiston tutkija Samuli Junttila jatkavat tutkimuksia neljällä alueella Keskuspuistossa. Tutkimus hyödyntää pienoiskopteriin kiinnitettyjen RGB- ja multispektrikameroiden tuottamaa kuvallista dataa puiden kunnon selvittämisessä. Tavoitteena on muodostaa metsänhoidon tueksi karttoja, jotka visualisoivat puiden terveydentilan ja mahdollisten tuhojen etenemisen.