Katuinfran rakentamistyöt haittaavat liikennettä Tapanilassa Jäkälätiellä 15.7. saakka

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Moottoriajoneuvot

Jäkälätie suljettu välillä Sammaltori–Jäkäläpolku.

Kulku Tapanilan juna-aseman liityntäpysäköintialueille Malminkaaren ja Tasankotien kautta.

Kulku Jäkäläpolulle Fallkullantien kautta. Välillä Sammaltori–Jäkäläpolku ei kulkua.

Huolto- ja tontilleajo on sallittu vain pohjoisen suunnasta, Sammalpolun puolelta.

Liityntäpysäköinti

Sammaltorin eteläinen liityntäpysäköintialue, on poistunut käytöstä lopullisesti talonrakentamisen takia. Korvaava liityntäpysäköintialue on Jäkälätie 15 vastapäätä. Sammaltorin pohjoinen liityntäpysäköintialue säilyy toistaiseksi, Jäkälätie 13 vastapäätä.

Polkupyörät ja jalankulkijat

Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan Jäkälätien moottoriajoneuvoilta suljetun alueen läpi molemmista suunnista.

Joukkoliikenne

Bussi 702 kulkee Tasankotien kautta. Bussi ei liikennöi välillä Fallkullantie–Sammaltori.

Linja käy kääntymässä Tapanilan aseman liityntäpysäköintipaikalla (Sammaltorin pohjoisen puolinen).

Fallkullan kiilan rakentaminen on käynnissä

Fallkullan kiilaan tulee asuintaloja kaikkiaan noin 1300 asukkaalle. Asuinkorttelit ovat kaupunkimaisen tiiviitä. Talojen julkisivut ovat pääosin vaaleaa muurattua tiiltä, ja polveilevat ja vinot katon lappeet luovat niille omaleimaista ilmettä.