Kaksi ehdotusta jatkoon Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten ideakilpailussa

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Arviointiryhmää vetävä toimialajohtaja Mikko Aho kertoo, että ryhmä on arvioinut jätetyt kilpailuehdotukset kilpailuohjelmassa määriteltyjen vähimmäisvaatimusten ja kriteerien perusteella. 

”Arviointiryhmä katsoi, että jatkoon valitut kilpailuehdotukset toteuttivat parhaiten kaupungin tavoitteet pitää tiloja kaupunkilaisille avoimina ja antavat luontevan lähtökohdan kunnostaa rakennukset.  Toisessa vaiheessa tarkennetaan vielä suunnitelmia sekä teknisiä ja taloudellisia toteutusedellytyksiä”, Aho toteaa.

Alueen suunnitteluperiaatteissa on määrätty, että Lapinlahden puisto jää kaupunkilaisille avoimeksi tilaksi. Jatkoon valitut ehdotukset toteuttavat hyvin tämän tavoitteen.

Lapinlahden kevät -nimimerkin takana ovat NREP Oy ja Oaklins Merasco Oy, suunnitteluryhmä Ark-byroo Oy, Arkkitehdit Soini & Horto ja Arkkitehtitoimisto OPUS Oy.

Lapinlahti 360 -nimimerkin takana on Y-Säätiö, suunnitteluryhmä Arkkitehtitoimisto Livady Oy, Planetary architecture research studio Oy, Rönkä Consulting, DEMOS Helsinki ja A-Insinöörit Oy.

Ahon mukaan kaikki kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneet neljä ehdotusta oli tehty ammattitaidolla ja osoittivat vahvaa osaamista.

Anna palautetta ehdotuksista kilpailijoille kerrokantasi-palvelussa

Kilpailun toinen vaihe käynnistyy syyskuussa 2019. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus antaa palautetta toisen vaiheen kilpailuehdotuksista suoraan suunnittelijoille kerrokantasi-palvelussa (http://kerrokantasi.hel.fi/) 20.9. –1.11.2019.

Voittaja selvillä ensi vuonna

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää voittajasta vuonna 2020. Tämän jälkeen tehdään mahdollisesti tarvittava asemakaavan muutos voittajaehdotuksen pohjalta. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt käynnistyisivät arviolta vuonna 2021.

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala. Sekä C. L. Engelin suunnittelema päärakennus, että ympäröivä puisto ovat suojeltuja. Puisto jää kaupungin omistukseen ja se säilytetään kaikille avoimena alueena.

Kaupunki on vuokrannut Lapinlahden sairaalan vuonna 2015 väliaikaisesti Osuuskunta Lapinlahden tilajakamolle ja Suomen Mielenterveysseuralle, joka on Lapinlahteen Lähteen taustaorganisaatio.  Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo ja Lapinlahden Lähde jatkavat toimintaa sairaalan tiloissa kaupungin vuokralaisina, kunnes uusi omistaja on selvillä.