Itä-Helsingin Anna arjen liikuttaa -tapahtuma pilotoi uutta alueellisten, ikäihmisille suunnattujen tapahtumien sarjaa

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Korona-aika on tehnyt ikäihmisten liikkumistarpeet näkyviksi. Liikkumisen tarpeet ja monet mahdollisuudet on otettava entistä paremmin huomioon korona-rajoitusten purkamisen jälkeen, jotta ikäihmiset saadaan takaisin arjen elinpiiriin ja rutiineihin kiinni. Arjen moninaisen liikkumisen huomioiminen tukee ikääntyneiden itsenäistä elämää omassa kodissaan.

Anna arjen liikuttaa -tapahtumassa kaupungin työntekijät, ikäihmisten hyvinvointia edistävät järjestöt ja Metropolian opiskelijat tapaavat Itä-Helsingin ikäihmisiä ja tarjoavat kootusti tietoa alueellisista vapaa-ajan mahdollisuuksista sekä keskustelua arjen liikkumisesta ja sen merkityksestä. Tiedon lisäksi tapahtumassa on tarjolla halukkaille monenlaista mielekästä tekemistä ja kiireetöntä kohtaamista.

Lokakuussa järjestettävä Itä-Helsingin Anna arjen liikuttaa -tapahtuma on pilotti. Keväällä 2022 tullaan järjestämään pilotin kokemuksien perusteella useampi tapahtuma eri puolilla Helsinkiä. Tulevien tapahtuma-alueiden valinta pohjautuu vahvasti dataan – tapahtumat ja toiminta viedään sinne, missä tarve niille on tiedon perusteella suurin.

”Tapahtumassa liikkuminen nähdään liikuntaa laajempana asiana. Kaikki syyt lähteä liikkeelle ovat oikeita ja pienetkin arjen teot merkitsevät. Voitamme aina, kun ikäihmisen ulko-ovi käy. Eri ihmisille mielekkään ja liikkuvan arjen luovat esimerkiksi sosiaaliset kontaktit, liikkuminen lähiympäristössä, kulttuuritoiminta tai vertaisen seura ja osalliseksi pääseminen. Sama näkemys ohjaa kaupungin liikkumisen edistämistyötä kokonaisuudessaan ”, toteaa Helsingin liikkumisohjelman projektikoordinaattori Elisa Kaaja.

Lisää tietoa lokakuun Itä-Helsingin Anna arjen liikuttaa -tapahtumasta täältä.

Helsingin kaupunki panostaa ikäihmisten liikkumiseen vahvasti. Ikäihmisten liikkumista mahdollistetaan tehokkaimmin huomioimalla liikkuminen kaikessa kaupungin toiminnassa: kehittämällä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, vahvistamalla liikkumisen tukea sosiaali- ja terveyspalveluissa, lisäämällä ikäihmisiä kiinnostavaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa sekä kehittämällä ikäihmisille suunnattua viestintää ja digitaalisia etäpalveluita.


Anna arjen liikuttaa -tapahtuma ikäihmisille

Aika: 14.-15.10. klo 10-14
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulun kampus, Myllypurontie 1, Helsinki, C-talon sisäänkäynti


Lisätiedot:
Elisa Kaaja
Projektikoordinaattori
09 3102 6698
elisa.kaaja@hel.fi


Tilaisuuden järjestävät Helsingin kaupunki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Seniorit Tikissä -hanke