HKL ja CAF sopimukseen metrojunahankinnasta ja ohjaamojen kehittämisestä

| HKL

Uusien M300-junien valmistuttua vuonna 2022 on M300-junia liikenteessä kaikkiaan 25 kappaletta. Lisäjunien hankinnan lisäksi nyt sovittiin CAF:n aiemmin toimittaminen M300-junien ohjaamoergonomian kehittämisestä. Hankinnoilla varaudutaan metroliikenteen laajenemiseen länteen Matinkylästä Kivenlahteen 2020-luvun alkupuolella.

- Molemmissa sopimuksissa on kyse valmistautumisesta metrolinjan pidentymiseen. Tuolloin tarvitaan paitsi lisää junia, myös parempi ajoasento kuljettajille, jotta pidempi ajomatka ei rasita kuljettajaa fyysisesti, kertoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie.

Uudet junat ovat nykyisten M300-junien tapaan läpikuljettavia, nelivaunuisia junia. Hankinnan myötä metrojunien määrä kasvaa nykyisestä 45 junasta 50:een, kun mukaan lasketaan koko HKL:n metrojunakalusto. M300-junien lisäksi liikenteessä on M200-sarjan junia 6 kpl ja M100-sarjan junia 19 kpl.

- Hankittavat junat ovat samanlaisia kuin länsimetron liikenteen aloitusvaiheessa käyttöönotetut junat lukuun ottamatta sitä, että niissä kuljettajaergonomia on jo valmiiksi huomioitu. Ne tarjoavat vanhaa kalustoa parempaa palvelua matkustajille; junissa on muun muassa ilmastointi, kertoo Artturi Lähdetie.

Junat valmistetaan kiskokalustovalmistaja CAF:n tehtaalla Zaragozassa Espanjassa. Junahankinnan kokonaishinta on 39,9 miljoonaa euroa. Hinta sisältää juniin tarvittavat varaosat. Junien suunniteltu käyttöaika on 40 vuotta.

Aiemmin toimitetut M300-junat suunniteltiin alun perin automaattiajoon. Metron automatisointiprojektin keskeytyessä HKL tilasi juniin tilapäisen kuljettajakäyttöön soveltuvan ohjaamon. Tilapäisen ohjaamon kuljettajaergonomiassa havaittiin kuitenkin puutteita, minkä vuoksi HKL käynnisti ohjaamon kehittämishankkeen.

Juniin tehdään kuljettajien työasennon parantamiseksi useita muutoksia. Kuljettajan istuin vaihdetaan, ja uudessa istuimessa on muun muassa huomattavasti nykyistä laajemmat säätömahdollisuudet. Myös ajopöytä uusitaan, ja jatkossa kuljettajalla on mahdollisuus ajaa myös seisoma-asennossa. Kuljettajan työasentoa parantaa myös uusi ajokahva, joka on nykyiseen verrattuna lähempänä kuljettajaa. Lisäksi muun muassa poljintaso vaihdetaan säädettäväksi ja ilmanvaihtoa parannetaan.

Ohjaamon muutokset tehdään kaikkiin kahteenkymmeneen vuosina 2016-2017 toimitettuun M300-sarjan metrojunaan. Muutostyöt on määrä tehdä HKL:n Roihupellon metrovarikolla vuosien 2021-22 aikana.