Hesperian esplanadilta kaadetaan 16 lahottajasienen heikentämää jalavaa

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

”Nyt poistettavat puut ovat todennäköisesti kärsineet vuoden 2018 kuumasta kesästä. Kuivuus ja helle vaikeuttavat puun yhteyttämistä ja tauti saa siitä helpommin yliotteen”, kertoo puuasiantuntija Juha Raisio.

Lahottajasieni heikentää puita latvuksista

Jalavanpakuri-lahottajasieni on kalvanut erityisesti puiden latvushaaroja ja isoja oksia. Sieni voi heikentää myös puun runkoa. Se tarttuu puuhun latvuksen avoimista oksanarvista ja kuolleiden oksien kautta. Niistä laho levittäytyy vähitellen runkoon. Pahimmat lahokohdat ovat runkojen ja latvan yläosissa. Puun tyvellä ja kaadetun puun kannossa lahoa ei välttämättä näy ollenkaan.

Lahonneet rungon ja latvuksen osat murtuvat tuulella ja aiheuttavat vaaratilanteita romahtaessaan hallitsemattomasti.

Hesperian esplanadin vuorijalaville jalavanpakuri on aiheuttanut erityisen paljon vahinkoa. Niiden latvuksia on sen aiheuttaman lahon vuoksi jouduttu pienentämään ja puita poistamaan jo aikaisemminkin. Nyt kaadettavat puut on istutettu 1930-luvulla.

Jalavapuu on päätymässä osin arvoiseensa jatkokäyttöön, sillä mahdollisesti ehjiä rungonosia on menossa puusepille ja rummunrakentajalle.

Kaadettavien puiden tilalle istutetaan korvaavat puut

Vuorijalavat tullaan kaatamaan kevättalvella maan ollessa jäässä, jotta raskaat koneet eivät riko herkkiä puistoalueita. Työt päättyvät hyvissä ajoin ennen lintujen pesimäaikaa.

Puiden kaataminen muuttaa Hesperian esplanadin ja Taivallahden leikkipuiston ympäristön maisemaa. Kaadettavien 16 puun tilalle istutetaan korvaavat puut vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on uudistaa muut puut osana Hesperian esplanadin peruskorjausta arviolta 2020-luvun lopulla.

Puiston peruskorjaustarve on nostettu hanke-ehdotukseksi Kampinmalmin-Töölön aluesuunnitelmassa (2017-2026). Aluesuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin täällä: https://hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kehittamissuunnitelmat/kampinmalmi-toolo