Helsinkiläiset mukaan kävely-ympäristöjen kehittämiseen – karttakysely käynnissä

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Minkälaiset asiat tekevät arjen kävelykokemuksista hyviä tai huonoja? Missä liikut mielelläsi jalan ja mitkä ovat sinulle tärkeitä alueilta? Missä pysähdyt, kun liikut jalan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voi ottaa kantaa merkitsemällä kartalle omia kokemuksiaan kuvin ja sanoin.

Jalan kaupunginosissa -kyselyn vastauksista toivotaan saatavan laajasti näkemyksiä kävelykokemuksista Helsingin eri alueilta, kaupunginosista ja erilaisilta ihmisiltä.

Nyt voi vaikuttaa

Keväällä 2018 toteutettiin vastaavanlainen Jalan kaupungilla –kysely, josta saatiin paljon uutta tietoa Helsingin keskustan kävely-ympäristöistä. Jalan kaupunginosissa -kyselyllä halutaan nyt täydentää tietoja ja kerätä näkemyksiä koko Helsingin alueelta.

Jalan kaupunginosissa -kysely liittyy vireillä olevaan Helsingin kaupungin kävelyn edistämisohjelman laatimiseen. Ohjelmaan tullaan kirjaamaan kävely-ympäristöihin liittyvät visiot ja tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Palautteita hyödynnetään tulevan ohjelman laadinnassa.

Karttakyselyyn voi vastata sekä kirjallisesti että valokuvin ja samalla kertoa kokemuksistaan itselleen tutuimmista ja/tai tärkeimmistä alueista.

Karttakysely on avoinna 26. kesäkuuta 2019 asti verkossa.

 

 

JAA