Helsinki kilpailuttaa jäätelö- ja grillikioskipaikkoja vuoden 2022 alusta

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Päätös tähtää kioskiyrittäjien yhdenvertaiseen kohteluun ja uusien toimijoiden mahdollisuuksiin tulla markkinoille. Nykyiset kioskipaikkojen määräaikaiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Kilpailutettavaksi tulee 25 jäätelökioskipaikkaa ja 7 grillikioskipaikkaa. Paikat vuokrataan hintatarjousten perusteella. Paikat on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen: ydinkeskustaan, kantakaupunkiin ja muihin kaupungin alueisiin. Kullakin vyöhykkeellä on markkinavuokraselvityksen perusteella määritelty vähimmäisvuokrataso, joka nousee ydinkeskustan alueella ja laskee muiden alueiden kohdalla nykyisestä. Lopullinen vuokra määräytyy vähimmäisvuokran ja tarjousten mukaan.

Kilpailussa kukin tarjoaja voi saada korkeintaan viisi paikkaa vuokrattavista paikoista.

Kioskiyrittäjillä runsaasti mahdollisuuksia Helsingissä

Kilpailutettavien kioskipaikkojen lisäksi kaupunki tarjoaa lukuisia muita mahdollisuuksia kioskiyrittäjille:

  • Kevyin vaihtoehto on liikkuva myynti eli esimerkiksi polkupyörä, kärry tai mopo, josta voi myydä tuotteitaan korkeintaan tunnin ajan yhdessä paikassa. Tuoleja, pöytiä tai muuta kiinteää ei saa pystyttää. Ei edellytä sopimusta kaupungin kanssa.
  • Ketterät kioskit eli ns. ruokarekat, joilla ei ole pysyvää myyntipaikkaa, vaan käyttöoikeus ydinkeskustan määrätyille kauppapaikoille tai vapaammin keskustan ulkopuolella. Ketterä kioski –sopimuksia on tehty vuosittain noin 30, mutta määrää ei ole rajoitettu.
  • Torimyynti teltasta. Myös liikkuvia kioskeja on kokeiltu torialueilla.
  • Maauimaloiden, uimarantojen ja liikuntapaikkojen kioskit, joita on yhteensä 25, sekä kirjastojen ja kulttuuritalojen kioskit ja kahvilat. Lisätietoja antaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.
  • Nyt kilpailuun tulevat 32 jäätelö- ja grillikioskipaikkaa, joiden vuokra-aika on 2022-2029.
  • Kaupungin omistamat liikehuoneistot, kuten lippa- ja lankarullakioskit, joita on yhteensä 24. Näistä on vuokrattuna tällä hetkellä 18.
  • Tontin vuokraaminen yritystoimintaa varten. Tämä edellyttää pitkäaikaista maanvuokrasopimusta, rakennuslupaa ja mahdollisesti poikkeamislupaa asemakaavasta, jos kaavassa määritelty käyttötarkoitus on eri.