Helsingin toimitilastrategialla tavoitellaan kestävyyttä ja muunneltavuutta

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupungin omistuksessa on noin 2 000 rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä noin kaksi miljoonaa neliötä ja jälleenhankinta-arvo noin kahdeksan miljardia euroa. Merkittävä taloudellinen haaste on kaupungin omistamien tilojen suuri korjausvelka, noin 1,3 miljardia euroa.

Toimitilastrategian taustalla ovat jo aiemmin hyväksytyt kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma. Kiinteistöstrategian nimellä aiemmin kulkenut kokonaisuus on yksi seitsemästä kärkihankkeesta Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2017–2021. Sillä on kytkentöjä myös muihin strategisiin suunnitelmiin, kuten maapoliittisiin linjauksiin, ja se ottaa huomioon Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa asetetut tavoitteet.

Strategian linjausten käyttöönotto toteutetaan vaiheittain siten, että ne ovat käytössä kaikissa vuonna 2021 alkavissa uudishankkeissa sekä isoissa peruskorjaushankkeissa. Helsingin kaupungin toimitilastrategia

Kaupunginhallitus hylkäsi päivitetyn ehdotuksen Lapinlahden sairaala-alueesta

Kaupunginhallitus päätti hylätä päivitetyn ehdotuksen Lapinlahden sairaala-alueesta. Kyseessä oli Lapinlahden sairaala-alueen konseptikilpailun voittaneen kilpailuehdotuksen ”Lapinlahden kevät” 10.6.2020 päivätty esitys.

Esitys Lapinlahden sairaala-alueen varaamisesta kilpailun voittaneen työryhmän takana olleelle yhtiölle NREP Oy:lle hylättiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa toukokuussa. Päätöksen jälkeen pormestari päätti ottaa asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. NREP Oy päivitti esitystään ja ehdotti, että kaupunki ja NREP muodostaisivat yhteisyrityksen, joka tulisi omistamaan vanhat sairaalarakennukset. Esityksen mukaan kaupunki olisi luovuttanut rakennukset yhteisyritykselle apporttina, minkä johdosta kaupunginhallitukselle tehty esitys ei aiemmasta käsittelystä poiketen sisältänyt rakennusten myyntiä koskevia ehtoja.

Ehdotuksen hylkäämisestä äänestettiin. Tiedot äänestyksestä sekä päätökseen jätetystä eriävästä mielipiteestä löytyvät päätöstiedotteesta

Konalaan uusi pelastusasema 

Kaupunginhallitus hyväksyi Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman. 

Uusi pelastusasema tulee palvelemaan Luoteis-Helsingin aluetta, jossa ensihoidon valmiudessa on todettu puutteita. Pelastustoiminnan palvelutason kehittäminen onkin priorisoitu alueelle kiireelliseksi.

Konalan pelastusasema sijoittuu Kehä I:n ja Vihdintien risteyksen eteläpuolella olevan Muonamiehentien teollisuusalueelle. Liikenteellisesti hyvä sijainti teollisuusalueen ja puistoalueen rajakohdassa vähentää toiminnasta aiheutuvaa häiriötä alueen asukkaille.

Pelastusaseman on suunniteltu valmistuvan elokuussa 2022 ja sinne sijoitetaan pelastusyksikkö, säiliöyksikkö ja ambulanssi. Operatiivista henkilöstöä asemalle tulee 9–10/vuoro ja lisäksi varaudutaan kahden palotarkastajan toimistotiloille. Hankesuunnitelman kustannukset ovat noin 7,8 miljoonaa euroa.

Kaikki kaupunginhallituksen kevätkauden viimeisen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kaupunginhallitus kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 10.8. Kokouksen esityslista julkaistaan edellisen viikon torstaina 6.8. 

 

Paula Katajamäki
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
0505933426
paula.katajamaki@hel.fi