Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa 2020/ 2021

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Helsinkiläiset voivat tehdä oirearvion verkossa osoitteessa omaolo.fi. Palvelussa saa toimintaohjeet ja voi tarvittaessa varata ajan koronavirustestiin.

Testiin voi hakeutua myös soittamalla koronavirusneuvontaan, p. 09 310 10024 (joka päivä klo 8–18).

Koronatestiin voi hakeutua myös joulunajan pyhinä. Hakeudu testiin, jos sinulla on tartuntaan sopivia oireita.

Terveysasemat

Terveysasemat ovat kiinni jouluna to 24.12.–su 27.12., uudenvuodenpäivänä pe 1.1. ja loppiaisena ke 6.1.

Kaikki terveysasemat (myös Kalasatama ja Vuosaari) ovat jouluna ja vuodenvaihteessa auki  arkisin klo 8–16.

Keskitetty ehkäisyneuvonta on kiinni 28.12.–3.1.

Terveysneuvontaa 24 h - p. 09 310 10023

Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla.

Päivystysapu p. 116 117 

Oman terveysaseman ollessa kiinni kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan ympäri vuorokauden päivystyksessä.

Soita ennen päivystykseen hakeutumista maksuttomaan numeroon 116 117. Numerossa palvellaan ympäri vuorokauden.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Haartmanin päivystyssairaala, Haartmaninkatu 4, rakennus 12
Malmin päivystyssairaala, Talvelantie 6 J

Kiireellisissä sairaustapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.

Lapset ja nuoret

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9

Suun terveydenhuollon päivystys ja ajanvaraus

Suun terveydenhuollon päivystys on auki jouluna 24. - 27.12., uudenvuodenpäivänä 1.1. ja loppiaisena 6.1. klo 9 - 21 Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12. Ajanvaraus on avoinna klo 8 - 21, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Töölön sairaalassa tapaturma-asemalla, Töölönkatu 40, p. 040 621 5699.

Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat jouluna, uutena vuotena ja loppiaisena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, puh. 020 696 006 ja kriisipäivystys, puh. 09 310 44222.

Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112

Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112.

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under julen och vid årsskiftet 2020 – 2021

Misstänker du coronavirussmitta?

Helsingforsare kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Man får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till ett coronavirustest.

Det går också att söka sig till testet genom att ringa coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Du kan också söka dig till coronatest under julhelgen.Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test.

Hälsostationerna

Hälsostationerna håller stängt under julen tor 24.12 – sön 27.12, nyårsdagen fre 1.1 och trettondagen ons 6.1. 

Alla hälsostationer (också Fiskehamnen och Nordsjö) håller öppet vardagar kl. 8 - 16.  

Den centraliserade preventivrådgivningen håller stängt 28.12. - 3.1.

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Jourhjälp – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall vid jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour och tidsbokning

Jouren för munhälsovård håller öppet under julen 24 - 27.12, nyårsdagen 1.1  och trettondagen  6.1 vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.

Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på julen, vid årsskiftet och på trettondagen.Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Social and health care services in Helsinki at Christmas and the Turn of the Year 2020/ 2021

Do you suspect a coronavirus infection?

You can make a coronavirus assessment at omaolo.fi. Based on your symptoms, you will get instructions on what to do. If needed, you can make an appointment to a coronavirus test.

Another way to access a coronavirus test is to contact the Coronavirus Helpline ( everyday 8–18), tel.  09 310 10024).

You can also get tested for coronavirus during the Christmas holidays. If you have symptoms of coronavirus, get tested.

Health stations

Health stations are closed on Christmas from 24 to 27 December, on New Year's Day, 1 January and on Epiphany, 6 January.

All health stations (also Kalasatama and Vuosaari) are open on weekdays 8-16.

Centralised contraceptive advice service is closed from 28 December till 3 January.

24 h Telephone Health Service, tel. 09 310 10023

Information is provided about Helsinki’s health services and treatment instructions 24 hours a day at the cost of a normal phone call.

Emergency services - tel. 116 117

When local health stations are closed, patients in need of urgent care are treated by emergency services.

Call Medical Helpline 116 117 before you go to the emergency clinic. The service is open 24/7 and free of charge.

Adults (over 16 years of age)

Haartman Hospital and Emergency Room, Haartmaninkatu 4, building 12
Malmi Hospital and Emergency Room, Talvelantie 6 J.

When local health stations are closed, residents of Helsinki with serious illnesses and in urgent need for care can also go to the Jorvi Hospital emergency room in Espoo, Turuntie 150 or to the Peijas Hospital emergency room  in Vantaa, Sairaalakatu 1, Vantaa.

Children

New Children’s Hospital, Stenbäckinkatu 11.

Emergency dental care and dental care appointment booking service

Emergency dental care services are available throughout Christmas from 24 to 27 December, on New Year's Day 1 January and on Epiphany 6 January from 9 to 21 at Haartman Hospital, Haartmaninkatu 4, building 12. Appointments can be booked from 8 to 21 at 09 471 71110. Night emergency duty is at Töölö Hospital Emergency Department, Töölönkatu 40, tel. 040 621 5699.

Please always make an appointment by phone before seeking treatment for Emergency Dental Care.

24 h Emergency Social Services and Crisis Emergency Support

Emergency Social Services and Crisis Emergency Support serve 24/7 also during Christmas, New Year and Epiphany. Emergency Social Services, tel. 020 696 006 and Crisis Emergency Support, tel. 09 310 44222.

In life-threatening emergencies – call 112

In the event of a severe and life-threatening illness or accident situation at any time of the day, call 112 for help.