Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Koronapandemia jatkuu ja vaikuttaa toiminnan ja talouden ennustamiseen

Koronapandemia aiheuttaa kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuuden huomattavaa vähenemistä, poikkeusjärjestelyjä henkilöstön työtehtävissä sekä lisäkustannuksia kaupungille. Koronapandemian vuoksi kaikkia tälle vuodelle asetettuja toiminnallisia ja määrällisiä tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

Hallitus linjasi vuoden 2020 budjettiriihessä, että koronapandemian välittömät lisäkustannukset korvataan kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisenä. Koronapandemia aiheuttaa kaupungille arvion mukaan tänä vuonna 181,6 miljoonan euron lisäkustannuksen. Tämän hetken arvion mukaan valtio tulee korvaamaan Helsingille noin 155 - 160 miljoonaa euroa koronan välittömiä kustannuksia.

Valtionavustukseen sisältyy harkinnanvarainen osuus, jolla on mahdollista korottaa avustuksen määrää, jos laskennallisin periaattein määräytyvät korvaukset eivät ole riittävät. Helsinki hakee tätä harkinnavaraista osuutta koronatestauksen ja koronan aiheuttaman erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon täysimääräiseksi kattamiseksi.

Koronapandemian merkittävimpiä lisäkustannuksia kaupungille aiheuttavat muun muassa koronatestaus, epidemiologisen toiminnon henkilöstömäärän lisäykset ja koronarokotukset.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen, ilman covid-19-pandemian lisäkustannuksia, ennustetaan ylittävän budjetin 22,8 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu muun muassa ennakoitua suuremmista lastensuojelun ja vammaispalvelujen kustannuksista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ennustaa Helsingille tuotetun erikoissairaanhoidon osalta 22,1 miljoonan euron ylitystä.

Lautakunnalle esitettävä ennuste perustuu elokuun lopun toteumatietoihin.

Lisätietoa Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.