Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote  

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystoimialan viisi keskeistä ensi vuoden painopistettä ovat: 1) koronapandemiasta palautuminen, 2) henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantaminen, 3) palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, 4) asiakkaille yhteensopivien ja digitaalisten palvelujen järjestäminen ja 5) sote-uudistukseen valmistautuminen.

Helsinki jatkaa ensi vuonna vuoden 2023 alussa voimaan tulevan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen kansallisen uudistuksen valmistelua. Myös lukuisat muut meneillään olevat lakimuutokset työllistävät sosiaali- ja terveystoimea ja lisäävät kustannuksia merkittävästi.

Sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden kokonaismenoiksi esitetään noin 2,4 miljardia euroa. Talousarvioehdotus koostuu viidestä eri talousarviokohdasta: 1) sosiaali- ja terveyspalvelut, 2) toimeentulotuki, 3) vastaanottokeskukset, 4) Apotti ja 5) HUS-kuntayhtymä.

Koko sosiaali- ja terveystoimen menoihin esitetään 114,7 miljoonan euron lisäystä, mikä tarkoittaa noin 5 prosentin lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Esitetystä lisäyksestä 75,9 miljoonaa euroa varattaisiin sosiaali- ja terveyspalvelut -talousarviokohdan menoihin, kuten väestön kasvuun ja ikääntymiseen varautumiseen, palkankorotuksiin, kustannustason nousuun ja uusiin lakisääteisiin velvoitteisiin.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu koronapandemian välittömiä kustannuksia eikä hoito- ja palveluvelan purkamisen kustannuksia.

Tarkemmat suunnitelmat, miten helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ensi vuonna kuvataan syksyn aikana valmisteltavassa ensi vuoden käyttösuunnitelmassa.

Lautakunta jätti asian 14.9. kokouksessa pöydälle.

Lisätietoa toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fija talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi


Terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen
hoitajavuokrauksen kilpailutus

Lautakunnalle esitellään periaatteet ja ehdot, joilla Helsingin terveysasemille sekä keskitettyihin palveluihin, kuten tartunnanjäljitykseen ja rokotuksiin vuokrattaisiin tarvittaessa sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia kilpailutetuilta palveluntuottajilta.

”Koronapandemia on osoittanut, että meillä tulee olla välineet kasvattaa henkilöstömääräämme tarvittaessa merkittävästi ja joustavasti, jotta voimme esimerkiksi tarjota koko väestölle nopeasti koronarokotukset tai turvata tehokkaan tartuntojen jäljittämisen”, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo.

”Laajat rokotukset, kuten syksyn influenssarokotukset, kysynnän huiput tai muut yllättävät tilanteet edellyttävät meiltä nopeaa reagointikykyä. Tämä meidän on mahdollista saavuttaa hyvällä kumppanuudella yksityisten palvelun kanssa”, Lukkarinen jatkaa.

Kaupunki ei sitoutuisi hankkimaan tiettyä määrää hoitajia, vaan lisätyöpanosta vuokrattaisiin tarpeen mukaan.

”Tarvitsemme ajoittain lisäapua myös terveysasemille, jotta pystymme palvelemaan helsinkiläisiä riittävän nopeasti myös sähköisten kanavien kautta ja puhelimitse. Vuokraamalle tarpeen mukaan lisää hoitajia varmistamme myös, ettei työtaakka tule kohtuuttomaksi omille hoitajillemme. Haluamme pitää kiinni ammattilaisistamme. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi on meille erittäin tärkeää”, Lukkarinen kertoo.

Lisätietoa terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, p. 09 310 42611, timo.lukkarinen@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.