Helsingin kioskipaikkojen kilpailutus vuosiksi 2022–2029 alkaa marraskuun alussa

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kilpailuttaa 33 yleisillä katu- ja puistoalueilla sijaitsevaa kioskipaikkaa. Vuokrattavia kioskipaikkoja on ympäri kaupunkia, ja ne vuokrataan sopimuskaudelle 2022–2029. Vuokrasopimus oikeuttaa vain maa-alueen hallintaan, eikä siihen sisälly kioskirakennusta. Vuokralainen vastaa itse kioskin tuomisesta paikalle.

Kilpailutettavaksi tulee yhdeksän grillikioskipaikkaa ja 24 jäätelökioskipaikkaa. Kioskipaikkojen nykyiset vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös kioskipaikkojen kilpailuttamisesta tähtää kioskiyrittäjien tasavertaiseen kohteluun. Kilpailutuksen myötä myös uusien toimijoiden on mahdollista tulla markkinoille.

Kilpailutus järjestetään huutokauppana

Kaupunki vuokraa kioskipaikat verkkohuutokaupassa tehtyjen hintatarjousten perusteella. Kaikkien tarjouskohteiden huutokaupat järjestetään 1.–15.11.2021 välisenä aikana. Tarjouskohteiden huutokaupat sulkeutuvat 15.11. eri aikoihin porrastettuna.

Paikat on jaettu kolmeen eri vyöhykkeeseen: ydinkeskustaan, kantakaupunkiin ja muihin kaupungin alueisiin. Kioskipaikkojen lopullinen vuokra muodostuu kunkin alueen vähimmäisvuokran ja huutokaupassa tehtyjen tarjousten perusteella.

Kukin tarjoaja voi saada korkeintaan viisi paikkaa vuokrattavista kioskipaikoista. Tarjoukset tehdään Huutokaupat.com-alustalla. Vuokrattavat paikat ja vuokrasopimusehdot esitellään kilpailutuksen alkaessa 1.11.2021 Huutokaupat.com-sivuilla sekä Helsingin kaupungin sivuilla.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Helsingin kaupunki käyttää verkkohuutokauppaa kioskipaikkojen kilpailutuksessa. Huutokauppa on kaikille avoin ja läpinäkyvä tapa osallistua tarjouskilpailuun, sillä korkein tarjous näkyy alustalla reaaliaikaisesti.

Helsingissä lukuisia muita kioskiyrittämisen mahdollisuuksia

Varsinaisten kilpailutuksessa olevien kioskipaikkojen lisäksi kaupunki tarjoaa myös muita kioskiyrittämisen mahdollisuuksia.

Ketterät kioskit eli niin sanotut ruokarekat ovat yksi esimerkki kioskiyrittämisen muodoista. Niillä ei ole pysyvää myyntipaikkaa, vaan yritykset saavat käyttöoikeuden joko ydinkeskustan määrätyille kauppapaikoille tai vapaammin keskustan ulkopuolelle. Ketterillä kioskeilla on kiinteä hinnoittelu, joka perustuu joko vuosittaiseen tai kuukausittaiseen sopimukseen.

Kaupunki vuokraa yritysten käyttöön myös maauimaloiden, uimarantojen ja liikuntapaikkojen kioskeja sekä kirjastojen ja kulttuuritalojen kahviloita ja kioskeja. Lisätietoja antaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Lisäksi kaupunki vuokraa omistamiaan liiketiloja, kuten lippakioskeja, yritysten käyttöön.

Yrittäjät voivat kysyä tähän kioskipaikkojen kilpailutukseen liittyvistä asioista sähköpostitse ulkoilma@hel.fi.