Helsingin kaupunginvaltuustossa pidettiin koronainfo

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Valtuuston kyselytunti korvattiin koronainfolla, jonka yhteydessä valtuutetuilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella koronatilanteesta. Koronainfon pitivät  pormestari Jan Vapaavuori sekä sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Valtuutettujen kysymykset koskivat muun muassa päiväkotien altistumisia ja tartuntojen jäljitystä, Helsingin rokotustilannetta ja rokotusjärjestystä sekä nuorten tilannetta koronakriisin aikana. Koko keskustelu tulee katsottavaksi osoitteeseen helsinkikanava.fi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kaupungin hallintosäännön muutoksen koskien kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamista. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Tartuntatautilain muutokset ja tarkastustoiminnan järjestäminen kuitenkin edellyttävät, että kaupunginhallituksella on mahdollisuus siirtää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle kuuluvaa toimivaltaa kaupungin organisaatiossa toiselle toimielimelle tai viranhaltijoille.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä

 

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi