Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli esitystä kaupunkistrategiaksi valtuustokaudelle 2021–2025

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston kokouksessa strategiaesityksestä kuultiin pormestari Juhana Vartiaisen esittelyn ja valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorojen lisäksi valtuutettujen puheenvuoroja. Valtuuston kokous on katsottavissa tallenteena Helsinki-kanavalla.

Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja toimintasuunnitelmia. Pormestari julkaisi esityksensä Helsingin kaupunkistrategiaksi 29.9.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee Meri-Rastilan 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden länsiosan viheralueita, Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita.

Tavoitteena on mm. tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Lisää asukkaita alueelle tulee noin 2 000.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset julkaistaan päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat löytyvät täältä

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
p. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi