Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvioehdotuksen raamin

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet perustuvat yleiseen talouskehitykseen ja kaupungin verorahoituksessa tapahtuvaan muutokseen, joka johtuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta (sotepe).

Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2023 on noin 2,1 miljardia euroa. Helsinki vastaa jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä, mutta valtio tulee vuoden 2023 alusta rahoittamaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Sotepe-uudistuksen myötä Helsingin talouden volyymi puolittuu ja noin puolet kaupungin veropohjasta siirtyy osaksi valtion veropohjaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että myös Uudenmaan hyvinvointialueet tekevät saman sisältöisen päätöksen.

Kaupunginhallituksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyö jatkuu, sillä niillä on jatkossakin ilmeisiä yhteisiä pitkäaikaisia edunvalvonnallisia intressejä. Lisäksi on tarvetta tarkastella sote-palvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä laajasti koko Uudenmaan alueella mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelut ja muut HUSiin liittyvät kysymykset.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi toimintaohjeen Helsingin kaupungin yhtymäkokousedustajalle HUS-yhtymän ensimmäiseen 7. heinäkuuta pidettävään yhtymäkokoukseen.

Helsingille uudet esteettömyyslinjaukset vuosille 2022–2025

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset vuosille 2022–2025. Esteettömyyslinjauksien tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia toimialoja koskevina yleisinä linjauksina esteettömyystyössä.

Esteettömyyslinjaukset koskevat liikkumista ja toimimista rakennuksissa ja ulkoalueilla. Periaatteena on, että kaikki julkiset kohteet rakennetaan ja kunnostetaan esteettömiksi. Esteetön ympäristö on vaivatonta liikkumista ja toimimista kaduilla, toreilla ja puistoissa, pihoilla ja leikkipaikoilla, helppoa pääsyä rakennuksiin ja toimimista niissä, portaatonta siirtymistä paikasta toiseen ja liikennevälineisiin, selkeitä ohjeita ja opasteita sekä hyvää kuunteluympäristöä.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi