Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaosto kokoontui ensi kertaa

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki jatkaa laissa säädetyn erillisratkaisun mukaisesti ainoana kuntana järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastustoimessa. Helsingissä ei järjestetä aluevaaleja, vaan kaupunginvaltuusto toimii Helsingissä ylimpänä päätöksentekijänä.

Uudellemaalle muodostetaan neljän hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin sekä HUS:n erityissairaanhoidon rakenne, HUS-yhtymä.

Helsingissä on toiminut helmikuusta 2021 alkaen uudistuksen toimeenpanon varautumista koordinoiva kansliapäällikön asettama viranhaltijaohjausryhmä. Ohjausryhmän alaisuudessa on toiminut kolme alatyöryhmää, jotka ovat analysoineet uudistuksen käytännön seurauksia kaupungille ja yhteistyölle eri osapuolten kanssa.

Kaupunginvaltuusto asetti 22.9.2021 kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston ja antoi sille tehtäväksi ohjata ja seurata uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaoston tulee tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Jaosto kokoontuu syyskaudella seuraavasti:

  • 25.10.2021
  • 15.11.2021
  • 7.12.2021

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.


Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston tehtävänä on ohjata uudistuksen toimeenpanoa, välittää valmisteluun luottamushenkilöiden näkemyksiä ja tehdä tarvittavat päätösesitykset kaupunginhallitukselle. Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.