Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Palmian ajankohtaiskatsauksen

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Seurantaraportissa 4/2020 esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot yhteisöstä sekä vuoden 2020 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Lisäksi raportissa kuvataan yhteenveto vuoden 2020 olennaisista tapahtumista sekä kooste vuoden 2021 tytäryhteisöjen talouden näkymään. Konsernijaosto seuraa kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien avulla. 

Neljän kuukauden välein julkaistava PKS-yhteisöraportti esittelee pääkaupunkiseudulla yhteisesti raportoitavien yhteisöjen toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Yhteisöt ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.

Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla. 

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluu noin kahdeksankymmentä tytäryhtiötä ja säätiötä.