Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jaostot kokoontuvat 7.12.

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous

Kokouksen esityslista on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla, mistä löytyvät myös tiedot kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenistä varajäsenineen.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: 

  • Kulttuuri- ja kirjastojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
  • Kulttuurin laitosavustukset vuodelle 2022
  • Monivuotiset taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2022
  • Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2022
  • Taiteen perusopetuksen avustukset 2022 

Nuorisojaoston kokous

Kokouksen esityslista on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla, mistä löytyvät myös tiedot nuorisojaoston jäsenistä varajäsenineen.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: 

  • Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

Liikuntajaoston kokous

Kokouksen esityslista on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla, mistä löytyvät myös tiedot liikuntajaoston jäsenistä varajäsenineen.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: 

  • Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 2022 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
  • Liikunnan laitosavustukset 2022