Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajat sekä HUSin ja HSL:n toimitusjohtajat kiirehtivät selkeää linjausta maskisuositukseen

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

”Olemme huolissamme tautitilanteen kehittymisestä. On tärkeää, että hyödynnämme riittävän varhain erilaisia keinoja voidaksemme torjua koronan kakkosaaltoa mahdollisimman tehokkaasti sekä välttää normaalia elämää ja elinkeinotoimintaa enemmän haittaavia järeitä rajoitustoimenpiteitä. Perusasioiden kuten turvavälien, käsihygienian ja omaehtoisten karanteenikäytäntöjen lisäksi pidämme tärkeänä, että myös mm. maskisuositusta valmistellaan pikaisesti”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.


Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien, HUS:in ja HSL:n johto tapasi tänään ja totesivat odottavansa nyt valtakunnallista linjausta asiassa ja arvioivat heti sen jälkeen omia jatkotoimiaan ja mahdollisia tarkentavia linjauksia. Pääkaupunkiseudun keskeiset toimijat korostavat, että mahdolliset maskisuositukset synnyttävät joukon ratkaistavia käytännön kysymyksiä ja toivovat valtion edustajilta nyt tiivistä vuoropuhelua pääkaupunkiseudun kanssa.

Arjen operatiivisina toimijoina pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien, HUS:in ja HSL:n johto korostaa samalla tarvetta mahdollisimman selkeisiin ja helposti noudatettaviin maski- ja muihin suosituksiin.  

pormestari Jan Vapaavuori, Helsinki
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoo
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaa
toimitusjohtaja Juha Tuominen, HUS
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, HSL

Lisätiedot:

Lotta Backlund, pormestari Jan Vapaavuoren erityisavustaja, puh. 040 5313076