Helmet-lukuhaaste monipuolistaa lukemista  

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Lyhyellä nimettömällä kyselyllä kartoitettiin, mitä Helmet-lukuhaaste on saanut aikaan osallistujien lukutavoissa. Kysely tehtiin verkossa loppuvuodesta 2021, ja siihen vastasi noin 200 lukuhaasteen osallistujaa. 

Helmet-lukuhaasteen tavoitteena on muun muassa houkutella lukemaan myös jotain sellaista, jota ei tavallisesti lukisi. 90 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa haasteesta paljon kirjavinkkejä ja lukeneensa aikaisempaa monipuolisemmin. Peräti 94 prosenttia oli lukenut haasteen ansiosta kirjan, johon ei olisi muuten tarttunut. 

Lukuiloa ja sosiaalisuutta 

Monessa vastauksessa lukuhaastetta kiitettiin rennosta otteesta lukuhaasteen osallistumistapojen suhteen. Helmet-lukuhaaste on korostetun leikkimielinen ja lempeä tapa kannustaa lukemiseen, ja jokainen voi osallistua haasteeseen omalla tavallaan: oikeita tai vääriä tapoja ei ole.

15 prosenttia vastaajista kertoi siitä huolimatta stressanneensa lukemista aikaisempaa enemmän, mutta stressaantuneiden määrä on vähentynyt edellisvuosien kyselyistä.
 

Vaikka lukuhaastetta ei saisi ”suoritettua”, tärkeintä on lukemisen ilo tai vaikkapa kadoksissa olleen lukuhalun herätteleminen luettujen kirjojen määrään katsomatta. 

Lukuhaasteen omassa Facebook-ryhmässä kysytään ja jaetaan lukuvinkkejä ja keskustellaan kirjallisuudesta ja lukemisesta. Helmet-lukuhaasteen Facebook-ryhmässä on jäseniä noin 19 500, ja ryhmässä julkaistaan noin 2 000 julkaisua tai kommenttia viikossa. 

Puolet vastaajista kertoi ylipäätään keskustelleensa kirjallisuudesta lukuhaasteeseen osallistuttuaan aikaisempaa enemmän. 

Vaikuttivatko poikkeusajat? 

Osalle vastaajista koronan aiheuttamat poikkeusolosuhteet ja rajoitukset eivät olleet vaikuttaneet lukemiseen tai kirjaston käyttöön lainkaan, mutta moni mainitsi lisänneensä äänikirjojen kuuntelua ja muiden e-kirjapalveluiden käyttöä sekä hyödyntäneensä kirjaston varausmahdollisuutta aikaisempaa enemmän. Myös oman kirjahyllyn "hyllynlämmittäjiä" oli luettu aikaisempaa enemmän. 

Helmet-lukuhaasteeseen voi osallistua kuka tahansa

Helmet-lukuhaaste on ideoitu Helmet-kirjastossa eli pääkaupunkiseudulla, mutta siihen voi osallistua mistä päin maata tai maailmaa tahansa. Helmet-lukuhaasteeseen osallistutaan ahkerasti pääkaupunkiseudun ja koko Suomen ulkopuolella. Kyselyyn vastanneistakin yli puolet, 55 prosenttia, kertoi asuvansa muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Lukuhaasteen osallistutaan muun muassa Ruotsista, Saksasta ja Isosta-Britanniasta. 

Vastaukset kysymysvaihtoehtoihin: 

Lukuhaasteeseen osallistuttuani olen… 

lukenut teoksen, jota ilman lukuhaastetta en olisi lukenut 94 % 

saanut runsaasti hyviä lukuvinkkejä 90 % 

lukenut entistä monipuolisemmin 82 % 

käyttänyt lukemiseen enemmän aikaa kuin aikaisemmin 64 % 

innostunut lukemisesta aikaisempaa enemmän 61 % 

oppinut jotain uutta itselleni vieraasta asiasta 56 % 

keskustellut aikaisempaa enemmän kirjallisuudesta ja lukemisesta 49 % 

käynyt kirjastossa aikaisempaa useammin 40 % 

saanut lukemisesta enemmän mielihyvää kuin ennen 38 % 

vieraillut verkkokirjastossa useammin kuin ennen 29 % 

stressaantunut lukemisesta enemmän kuin aikaisemmin 15 % 

lukenut vähemmän kuin aikaisemmin 0,5 % 

käyttänyt lukemiseen vähemmän aikaa kuin aikaisemmin 0,5 %