Ennakkotiedote: Liikuntajaoston kokous 1.10.2020

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala


Kokouksen esityslista ja tiedot jaoston jäsenistä varajäsenineen löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivulta.