Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu 2.3.

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran ensi tiistaina 2.3.2021. 

Kokouksen esityslista 

Lautakunta käsittelee mm. seuraavia esityksiä:

 • Lautakunta antaa lausunnon Opetushallitukselle tutkintokoulutukseen
  valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta.

 • Lautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen.

 • Lautakunta antaa lausunnon Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (Kuninkaantammenkierto 22). Lausunto annetaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

  Uusi tila korvaa väliaikaiset tilat osoitteessa Kuninkaantammenkierto 3. Uudisrakennus mitoitetaan 250 oppilaalle ja 210 päiväkotilapselle. Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat.

  Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita. Niiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana.

  Suunnitellut tilat Kuninkaantammenkierto 22:ssa otetaan käyttöön elokuuhun 2023 mennessä.

  Kokouksen päätökset julkaistaan päätöstiedotteena toimialan verkkosivuilla.