Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 31.5.2022

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 31. toukokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Lautakunnan esityslistalla on muun muassa yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava lapsikohtainen korvaus 1.8.2022 alkaen.

Tilahankkeista lautakunnan esityslistalla on seuraavat tilat:

- osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelma
- osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavan päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelma 
- osoitteeseen Pinkkarinkuja 4/ Konttinosturinkuja 3 toteutettavan päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen tarveselvitys 
- osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutettavan leikkipuisto Rusthollarin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma
- osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan leikkipuisto Mellunmäen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto hankesuunnitelmasta

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.