Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 27.8.2019

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 27. elokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla

Esityslistalla on muun muassa edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 sekä lukuisia talousarvioaloitteita.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden talousarvioehdotus kasvaa noin 45 miljoonalla eurolla eli 3,8 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Esityksessä on varauduttu asiakasmäärän kasvuun, kaupunkistrategian toteuttamisen jatkamiseen, tilavuokrien kasvuun, hintatason nousuun ja mm. varhaiskasvatuslain edellyttämään henkilöstörakenteen muutokseen. Toimialan henkilöstömäärä kasvaa jonkin verran asiakasmäärän kasvusta johtuen. Määrärahoja on varattu kuluvan vuoden tapaan myös toisen asteen maksuttomuuden edistämiseen.

Lautakunnalle esitetään myös vuoden 2019 talousarvion toinen toteutumisennuste. Ennusteen mukaan tuloja arvioidaan kertyvän noin 7,3 miljoonaa euroa eli 12,8 % enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät pääosin kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta. Menoja ennakoidaan kertyvän 10,4 miljoonaa euroa eli 0,9% yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Vuoden 2019 investointimäärärahat ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuodelta 2018 siirtyneiden hankintojen perusteella myönnetyistä ylitysoikeuksista ennustetaan käytettävän tänä vuonna 3,2 miljoonaa euroa. Loppuosa eli 15,4 miljoonan euron hankinnat siirtyvät vuodelle 2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kiusaamisen vastainen ohjelma, joka on laadittu yhteistyössä lasten, nuorten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ohjelma kattaa niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin toisen asteen koulutuksen ja se muodostuu 13 eri osa-alueesta. Näistä osa liittyy kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, osa koulun toimenpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joissa tarvitaan ulkopuolisia toimijoita.

Lautakunnalle esitetään myös seuraavat tiloihin liittyvät asiat:

  • Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Klaavuntie 17
  • Päiväkoti Karhin lisätilojen hankesuunnitelma
  • Kulosaaren päiväkodin ja daghemmet Domuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen sekä lausunto väistö- ja lisätilahankkeen hankesuunnitelmasta
  • Lausunto Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

 

JAA