Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 18.1.2022

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 18. tammikuuta klo 16.15.

Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa selvitys toimialan sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2021 sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset päiväkotihoidossa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.6.2022 alkaen.

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.