Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.8.2020

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 11. elokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa toimivallan siirtäminen toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä sekä ict-hankintoja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään, että se siirtää toimivaltaansa toimialajohtaja Liisa Pohjolaiselle ajanjaksoksi 1.8.2020 - 31.12.2020 perusopetuslain mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Perusopetuslakia muutettiin kesällä, ja se on väliaikaisesti voimassa ajanjaksolla 1.8.2020-31.12.2020. Lakimuutoksella mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeusjärjestelyihin, on tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä joustavasti ja viipymättä.

Lautakunnalle esitetään tekoälypohjaisen oppimisanalytiikan, personoinnin ja adaptaatio –hankkeen teknologisten kehittämis- ja ylläpitotöiden hankintaa. Hankittavat asiantuntijapalvelut kohdistuvat toimialan yhteisen tietoalustan ja oppimisanalytiikan kehittämiseen. Tiedon hyödyntäminen ja oppimisanalytiikka tarjoavat uusia tapoja tukea oppimista, opetusta, oppijan hyvinvointia, pedagogista johtamista sekä syrjäytymisen ehkäisemistä

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.