Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 18.5.2021

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 18. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Suomenkieliselle jaostolle esitetään hyväksyttäväksi muun muassa kaksivuotisen esiopetuksen suomenkieliset kokeilupäiväkodit opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Helsingistä kokeiluun on valittu 44 suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia. Jaostolle esitetään, että kaksivuotisen esiopetuksen vähimmäisryhmäkoko on 14 lasta kokeiluun valituissa suomenkielisissä päiväkodeissa.

Jaostolle esitetään myös Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman lisäykset 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmaan lisätään oppiaineet ja opintojaksot sekä Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden tuntijako, erityistehtäväopintojen tuntijako ja Helsingin kaupungin lukioiden kieliohjelma.

Jaostolle esitetään lisäksi päätettäväksi työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuodelle 2021-2022. Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain noin 5 000 kurssia sekä lisäksi satoja luentoja ja tapahtumia. Työväenopiston tavoitteena vuonna 2021 on toteuttaa 103 000 tuntia opetusta ja tavoittaa yhteensä 70 000 kurssilaista. Koronapandemian torjumiseksi asetetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti työväenopiston toimintaan. Tulevan lukukauden keskeisenä tavoitteena onkin palauttaa opiston volyymit pandemiaa edeltävälle tasolle ja samalla hyödyntää poikkeusolojen aikana opittuja digitaalisia opetusmenetelmiä. Syksyn 2021 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet.fi -palvelussa 14.6.2021 ja painetussa opinto-oppaassa elokuun alussa. Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 16.−18.8.2021 ja kevään kursseille 7.- 9.12.2021.

Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.