Dans- och mimteater Auraco reflekterar i sin nya föreställning Frågemixet över hur kroppslig framställning hos barn blir fattigare i en era med smartapparater

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Frågor är för barn en nyckel till att veta och förstå. ”Mixet” är en mix. Frågemixet är en föreställning som kastar öppna frågor till åskådaren om betydelser och tolkningar av kroppsspråk och rörelse.

Föreställningen är geometrisk, färggrann och delvis också en allvarsam blandning av nutidsdans, mim och musik. Visualiteten hos Frågemixet hämtar inspiration ur Bauhaus-stilen. Bauhaus är en hundra år gammal stil för formgivning och dess typiska drag är geometriska former och osymmetrisk komponering. I föreställningen Frågemixet betyder Bauhaus till exempel att koreografin leker med geometrin och att kostymeringen är färgglad och tredimensionell.

I augusti arrangeras fyra Frågemixet-föreställningar, varav en genomförs som livestream tisdagen 24.8 kl. 18. Streamen kommer att genomföras av Thomas Freundlich, en ovillkorlig pionjär inom den finska dansfilmen. Han har flera års erfarenhet av att filma dans. Streamen genomförs som en multikameraproduktion, som garanterar åskådaren en gripande upplevelse även på andra sidan rutan.

Frågemixet-föreställningarna genomförs som samproduktion med Annegården. I verkstäderna för residenset Frågemixet på Annegården hade barn och ungdomar möjligheten att se föreställningens repetitioner och diskutera tillsammans med konstnärer om vad de såg och upplevde. Gruppernas egna konstlärare fortsatte behandla föreställningens tema i sina egna undervisningsgrupper. De grupper som deltog i verkstäderna representerade i stort sett hela konstfältet, allt från serieteckningar till lerarbeten, dockteater till dans och författande, utan att glömma teater och bildkonst.

”Feedbacken vi fick från barnen som deltog i verkstäderna hade en viktig roll när föreställningen skapas. Det har alltid varit viktigt för oss att speciellt höra barnåskådares tankar redan i ett tidigt skede av tillverkningsprocessen, eftersom de är dem vi arbetar för”, säger Päivi Aura.

Päivi Aura är en av Auracos grundarna och är dans- och mimteaters andra konstnärliga ledare. Hon är koreograf, dansare, regissör och lärare/utbildare med lång och bred erfarenhet av dans och många områden kring dansen. Sedan år 1998 har Päivi i sitt arbete koncentrerat sig mest på barndans. Hon har skapat föreställningar, projekt och andra konst- och kulturevenemang för och med barn. Päivi är en av de första skaparna i Finland som skapar teater enkom för barn.

Auraco är en särpräglad och mycket visuell dans- och mimteater, och en av de finländska dansgrupper som mest uppträder utomlands. Gruppen har besökt 26 länder i Asien och i Europa. Auraco har i många år utfört ett betydande arbete också i Finland kring barndans och var först i Finland med att hämta hit mim, som nu upplever en ny renässans. Teatern leds av koreograf och dansare Päivi Aura och dansare-mimskådespelare Kati Lehtola.

Frågemixet är en del av projektet Mapping, A map on the aesthetics of performing arts for early years inom EU-programmet Kreativa Europa. I projektet forskas estetiska möten mellan konstnärer och barn inom framställande konst.

Auraco: Frågemixet

Arbetsgrupp:

Regissör: Päivi Aura
Koreografi: Päivi Aura, Kati Lehtola, Veera Lamberg
Musik och ljuddesign: Heli Hartikainen
På scenen: Kati Lehtola, Veera Lamberg, Heli Hartikainen
Kostymering: Piritta Kämi-Conway
Ljusplanering: Nicolas Salo
Pressfoto: Minna Hatinen

Produktion: Auraco, Annegården, Pragma Helsinki
Längd: 35 minuter (utan paus)
Efter föreställningen är det möjligt att delta i en publikdiskussion, som räcker ca 15 minuter.
Åldergränsrekommendation: +4 år
Språk: verket är ordlöst och passar för alla oavsett språk
Biljetter: 11,50 €

Föreställningar:

lö 21.8 kl. 12, Annegårdens konstcenter (premiär)
lö 21.8 kl. 14, Annegårdens konstcenter
ti 24.8 kl. 18, Livestream
on 25.8 kl. 18, Annegårdens konstcenter

Vi beaktar de giltiga coronarestriktionerna för augusti 2021.

Annegårdens konstcenter
Annegatan 30, Helsingfors
http://www.annantalo.fi/sv/framsidan

-----------------------------------------

Bästa redaktör, välkommen till premiären eller till någon annan föreställning! Pressbiljetter får du av producent Sanja Kulomaa, sanja@pragmahelsinki.fi