Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun voittajat selvillä

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kilpailijat suunnittelivat oman ehdotuksensa kolmeen vaihtoehtoiseen rakennuspaikkaan Jätkäsaaressa, Meri-Rastilassa ja Pohjois-Pasilassa. Lisäksi kilpailussa oli oma kategoria asumisen kehitysideoille. Kilpailuehdotuksia tuli 80, jotka jakaantuivat suhteellisen tasaisesti kaikkiin kategorioihin. Kilpailuehdotusten esittelyt ja kilpailun arvostelupöytäkirja ovat nähtävissä kilpailun verkkosivulla www.asuntoreformi2020.fi.

”Helsingissä on viime vuosina kiinnitetty huomiota asuntorakentamisen määrään, koska on haluttu tehdä tilaa ihmisille kasvavassa kaupungissa. Tämä kilpailu järjestettiin, jotta voisimme kiinnittää huomiota asumisen laatuun. Tässä kilpailussa etsittiin ja löydettiin hyviä ja asuntosuunnittelua päivittäviä ehdotuksia, jotka vastaavat niin ekologisten tavoitteiden, erilaisten elämäntyylien kuin maailman muutoksen näkymiseen helsinkiläisessä asuntotuotannossa”, toteaa apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka toimi palkintolautakunnan puheenjohtajana.

Palkintojen jakotilaisuus järjestettiin avoimena yleisötilaisuutena Keskustakirjasto Oodissa 18.4.

Kilpailun tavoitteena on parantaa asuntosuunnittelun laatua ja pyrkiä uudistamaan päätavoitteen mukaisesti asuntosuunnittelun ja -rakentamisen nykykäytäntöjä ja tapoja. Tavoitteena on lisätä entisestään asuntotuotannon monipuolisuutta ja laajentaa asukkaille tarjottavien erilaisten asumisvaihtoehtojen kirjoa. Kilpailussa haetaan uusia asumisen ratkaisuja, jotka heijastavat yhteiskunnallisia muutoksia ja jotka eivät jää kertaluonteisiksi: reformilla tulee olla asumiseen laajempia vaikutuksia. Näihin tavoitteisiin kilpailuehdotukset antavat kattavasti hyviä ratkaisuja.

Jätkäsaaren tontille parhaan ehdotuksen laati nimimerkki Domus. Tuomaristo kiittää ehdotuksen olevan erittäin taitavaa ja tehokasta asuntosuunnittelua. Kortteleissa on vähäeleiset, klassisistiset hahmot, ja arkkitehtuurin vähäeleisyys on tarkkaan harkittua. Asunnot perustuvat ratkaisuun, jossa huoneet kiertyvät keskeisen hallin ympärille kuin töölöläinen säätyläisasunto aikanaan. Huoneiden käyttötarkoitusta ei ole tarkoituksella määritelty. Suuresta huoneistosta on erittäin luontevasti erotettavissa sivuasunto, joka mahdollistaa esimerkiksi sukupolviasumisen, ulosvuokraamisen tai toimistokäytön. Suuri asunto sopii sellaisenaan erinomaisesti paitsi suurperheille, myös ryhmä-asunnoksi tai edustusasunnoksi.

Domuksen laati työryhmä Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini.

Meri-Rastilassa paras ehdotus on ”Fröbelin palikat”. Tuomariston mukaan ehdotuksessa talojen pohjat perustuvat selkeisiin ja tarkoituksenmukaisiin huoneistoihin, joissa on eläydytty tutkimaan, miten ne muuntuvat joustavasti elämän erilaisiin tarpeisiin.

Verantatila ja parveke sen jatkeena, asuntojen ja porrashuoneiden välillä, mahdollistavat pientalomaisen asumisen. Asunnot voi jakaa pää- ja sivuasuntoon omalla sisäänkäynnillään. Elinkaariasumisen ja erityisasumisen malleja on esitetty empaattisesti. Pohjavaihtoehdoissa on tutkittu myös esimerkiksi kulttuurillisia erityispiirteitä, mitä asumiseen voi liittyä ja miten ne voidaan helposti ratkaista saman runkorakenteen sisällä.

Ehdotuksen teki Muuan Oy: Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Olli Metso, Tuulikki Tanska ja Anna Koskinen.

Pohjois-Pasilassa voiton vei ehdotus Proosa. Tuomaristo kuvaa ehdotuksen olevan hienoviritteinen ja herkkä kaupunkipuukerrostalo. Asuntosuunnittelun näkökulmasta on onnistuttu suunnittelemaan kiinnostava malli, missä sekä meluntorjunta että valonsaanti ovat luontevia ja asuntosuunnittelu yhdistyy niihin oivaltavasti.

Proosan suunnittelivat Lassi Mustonen, Callisté Mastrandreas ja Pasi Mänttäri.

Kustakin kolmesta rakennuspaikasta palkittiin voittajan lisäksi myös yksi lunastus ja kunniamaininta. Palkittujen nimet on lueteltu erillisessä liitteessä.

Asumisen kehitysideat sarjassa ensimmäisen sijan vei ehdotus Kohtaamisten kaupunki. Tuomaristo piti ajatuksesta, että asuntoreformin ei tule kohdistua pelkästään itse asuntoon, vaan sen tulee kattaa koko lähiympäristö. Tämä ehdotus laajentaa reformikilpailun tarkastelukulmaa ensin kokonaiseen kaupunginosaan, sitten kortteliin ja lopuksi asuntoon.

Kohtaamisten kaupunki muodostuu usean korttelin kokonaisuudesta, jossa tilat, infrastruktuurit ja arjen toiminnot on joustavasti organisoitu. Ehdotuksen tekivät Helena Leino, Katja Maununaho, Kasmir Jolma, Markus Laine, Mikko Kyrönviita ja Ashley D. Penn.

Kilpailun järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa.

Kaupungin päämääränä on, että voittajaehdotukset toteutetaan rakennuspaikoilleen.

Helsingin Asuntoreformikilpailu oli jatkoa toukokuussa vuonna 2018 päättyneelle Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla käydylle asuntoreformikilpailulle. Aiempien valtakunnallisten Asuntoreformikilpailujen hengessä Helsingin kaupunki järjesti vuosina 19971998 reformikilpailun otsikolla ”2000-luvun koti”. Kilpailun pohjalta on suunniteltu asuinrakennuksia ja kortteleita Herttoniemenrantaan, Arabianrantaan ja

Voittajatyöt esillä kirjastoissa

Kilpailutöistä koottu näyttely on esillä kevään mittaan kirjastoissa:

18.4.–12.5. Brygga – kaupunkiympäristön osallisuustila, Keskustakirjasto Oodi, 1+ kerros (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki)

29.4.–17.5. Jätkäsaaren kirjasto (Tyynenmerenkatu 1, 00220 Helsinki)

20.5.–31.5. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9, 00520 Helsinki)

3.6.–14.6. Vuotalo (Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki)