Asemanseutujen innovaatiokilpailu on ratkennut – voittaja tarjoaa ympäristöystävällistä kasvisruokaa

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Finaaliin valittiin kilpailun määräaikaan mennessä lähetettyjen ehdotusten joukosta kolme ratkaisua, joille voidaan tuomariston mukaan kaikille nähdä liiketoimintamahdollisuuksia asemaseuduilla. Kaikki finaaliin valitut ratkaisut edistävät vähähiilistä elämää ja elävöittävät asemanseutuja. Finalistit esittelivät tuomaristolle ratkaisunsa hissipuheen muodossa. Näiden esitysten, voittajien haastatteluiden sekä kilpailijoiden toimittamien ennakkomateriaalien perusteella tuomarit valitsivat kilpailun voittajan. Finaaliin valitut ratkaisut olivat saaneet etukäteen sparrausapua idean kirkastamiseen ja hissipuheen valmisteluun Gaia Consultingilta.

Kilpailun voittajaksi valittu Melusiné Helsinki on asemaherkkupuoti, joka tarjoaa kasvispohjaista ruokaa viihtyisässä tilassa. Puodissa tarjotaan myös yrityksen itse valmistamia sekä Ranskasta maahantuotuja vegaanisia juustoja ja yrityksen kehittämiä vegaanisia macaron-leivoksia. Tuomariston mukaan kasvispohjaisen ruuan saatavuus asemilla on tällä hetkellä hyvin rajallista. On erinomaista, että asemille saadaan kestävää, laadukasta ja monipuolista ruokaa tarjolle, sillä asemilla monet kuluttajat valitsevat vähintään välipalan tai aterian päivässä, ja erityisesti nuoret kuluttajat etsivät ympäristöystävällisiä ja terveellisiä vaihtoehtoja.

Tuomaristo päätti valita pilotointivaiheeseen Melusinén lisäksi myös jyväskyläläisen pyörien vertaisvuokrauspalvelu Araundin. Malmin asemalla ei ole vielä pyöräpalvelua, joten pilotointi hyödyttäisi sekä Malmin aseman läheisyydessä asuvia että idean jatkokehittämistä, missä tuomaristo näki paljon potentiaalia.

Finaalissa oli mukana myös Kati Stenmanin idea Aitomaatti, joka automaatioratkaisun avulla helpottaa lähellä tuotetun ruoan jakelua. Tuomaristo näki myös Aitomaatissa sopivalle asemalle sijoitettuna paljon jatkokehityspotentiaalia ja päätti tarjota sparrausapua idean jatkojalostamiseen ja yhteistyökumppanien löytymiseen.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat apulaispormestari Anni Sinnemäki (tuomariston puheenjohtaja), HSY:n tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen, Sitran projektijohtaja Markus Terho sekä ympäristöministeriön erityisasiantuntija Suvi Anttila.

Asemaseutujen innovaatiokilpailun avulla Helsingin kaupunki ja HSY hakivat uusia vähäpäästöistä elämää tukevia ratkaisuja asemaseuduille. Kilpailussa haettiin ideoita, jotka helpottavat asukkaiden kestävää arkea ja lisäävät asemanseutujen ja raideliikenteen käyttöä ja vetovoimaisuutta. Palkinnoiksi voittajalle tarjotaan pilotointimahdollisuus Malmin asemalla. Helsingin kaupunki edesauttaa voittajaratkaisun toteutumista sparrausavun ja rahallisen tuen kautta.

Kilpailu on osa Fiksu Assa – Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hanketta, jossa edistetään ilmastoystävällisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla, kiihdytetään uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä sekä mahdollistetaan yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen ratkaisuja. Hanke saa Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto).

Lisätietoa:

Suvi Häkämies, Gaia Consulting, puh. 050 331 1495, suvi.hakamies@gaia.fi

Laura Yrjänä, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, puh. 040 194 1590, laura.yrjana@hel.fi

Aino Hatakka, projektisuunnittelija, HSY, puh. 046 921 1737, aino.hatakka@hsy.fi