Årskurs 7–9 vid Suutarinkylän peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

De exceptionella undervisningsarrangemangen är i kraft 1–5.3.2021.

Suutarinkylän peruskoulu har haft cirka 20 bekräftade fall av coronavirus och flera exponeringar bland eleverna och personalen. Suutarinkylän peruskoulu har totalt 625 elever, varav cirka 330 elever övergår till distansundervisning.

Beslutet om att övergå till distansundervisning säkerställer en trygg undervisning. I Helsingfors skolor har man repeterat färdigheterna i att använda olika digitala lärmiljöer och gjort förberedelser för en eventuell övergång till distansundervisning. Skolan skickar närmare anvisningar till föräldrarna via Wilma.

Eleverna i skolans övriga årskurser samt elever som får särskilt stöd och elever i förberedande undervisning i årskurs 7–9 fortsätter med närundervisning i skolan.

Ytterligare information:

Ulla-Maija Vähäsarja
områdeschef
tfn 09 310 71764 
ulla-maija.vahasarja@hel.fi

 

Satu Järvenkallas
direktör för småbarnspedagogiken
tfn 09 310 433698
satu.jarvenkallas@hel.fi