Dog outdoors

Pets arriving from Ukraine must be treated immediately upon entry – Домашніх тварин, які прибувають з України, слід після в’їзду негайно показати ветеринару

Scroll down for Ukrainian language version / Українською мовою нижче

Due to the exceptional circumstances in Ukraine, pets are being brought into Finland from Ukraine and Russia that may not have the necessary vaccinations and medications required of imported animals. Dogs, cats and ferrets can carry diseases that can be transmitted to humans, which is why it is important to treat the pets immediately after they arrive in the country.

Everyone who arrives in Finland with a pet must contact a local veterinarian within three days of entering the country, unless an official application or permission to import the pet was made before you arrived.

If your dog, cat or ferret does not have a microchip or rabies vaccination, your attending veterinarian will administer these to your pet. The veterinarian may also take a blood sample from your pet.

Some dogs may also have the tapeworm Echinococcus multilocularis, which the veterinarian will treat with medication. Some dogs may have already received this medication from Finnish Customs.

Please take care to keep your pet isolated from other animals and humans for 30 days after a rabies vaccination. Contact with others should be kept to a minimum during this time, although pets can be walked on a leash. For 24 hours after the administration of the tapeworm medication, it is important to collect the dog faeces in a bag and dispose of it along with the rest of your household waste.

The treatment of imported pets is very important, because the rabies virus and the tapeworm Echinococcus multilocularis are not currently found in Finland. The tapeworm parasite in particular poses a serious threat to humans, if it spreads from dogs to other parts of nature.

The City of Helsinki’s veterinarians and the veterinarians of the University of Helsinki’s Veterinarian Teaching Hospital will administer the necessary vaccinations, tests and medications to your pets free of charge. You can also receive the necessary treatment from a private veterinarian, but then you may have to pay a fee.

City’s supervising veterinarians

If you wish to bring your pet to the City of Helsinki’s supervising veterinarians for treatment, you will need to book an appointment in advance. The city’s supervising veterinarians can also visit reception centres upon request, if there are several animals there in need of treatment.

The office of the City of Helsinki’s supervising veterinarians is located in the Helsinki district of Kalasatama, at street address Tukkutorinkuja 3 C. Appointments and consultation are available on weekdays as follows:

Veterinary Teaching Hospital

The University of Helsinki’s Veterinary Teaching Hospital is located in the Helsinki district of Viikki, at street address Koetilantie 2. Please call tel. 029 415 7201 on weekdays from 8.00-15:30 to make an appointment.

The hospital also has a 24/7 on-call service, so it is possible to pay a visit without an appointment and wait for a veterinarian to become available. You should be prepared to wait for a long time, however, as pets are treated according to the urgency of their condition. You can find more information at the Veterinary Teaching Hospital website.

Additional information

Updated national guidelines for importing pets from abroad can be found on the website of the Finnish Food Authority. Among other things, the website has information in Ukrainian about pet isolation after entry.

Photo: Lauri Hänninen / City of Helsinki


Домашніх тварин, які прибувають з України, слід після в’їзду негайно показати ветеринару

З огляду на виняткові обставини, що склалися в Україні, до Фінляндії привозять домашніх тварин з України та Росії, які можуть не мати необхідних щеплень та можуть потребувати певного лікування. Собаки, кішки та тхори можуть бути переносниками захворювань, які можуть передаватися людині, тому важливо лікувати домашніх тварин відразу після їх прибуття в країну.

Кожен, хто прибуває до Фінляндії з домашнім улюбленцем, повинен зв’язатися з місцевим ветеринаром протягом трьох днів після в’їзду в країну, якщо тільки до приїзду не було подано офіційну заяву або не був отриманий дозвіл на ввезення тварини.

Якщо у вашого собаки, кішки або тхора немає мікрочипа або щеплення від сказу, ветеринар забезпечить це для вашої тварини. Ветеринар також може взяти аналіз крові у вашої тварини.

Деякі собаки також можуть мати гельмінтів Echinococcus multilocularis, для лікування яких ветеринар призначить препарат. На фінській митниці деяким собакам могли вже давати цей препарат.

Будь ласка, подбайте про те, щоб ваша тварина була ізольована від інших тварин та людей протягом 30 днів після щеплення від сказу. Контакти з оточуючими в цей час слід звести до мінімуму, хоча домашніх тварин можна вигулювати на повідку. Протягом 24 годин після прийму препарату від гельмінтів важливо збирати собачі фекалії в пакетик та викидати разом з іншими побутовими відходами.

Лікування ввезених домашніх тварин є дуже важливим, оскільки випадки наявності вірусу сказу та гельмінтів Echinococcus multilocularis наразі відсутні у Фінляндії. Якщо паразит потрапляє в природу, він становить серйозну загрозу для людей.

Ветеринари міста Гельсінкі та ветеринари ветеринарної навчальної лікарні Гельсінського університету безкоштовно виконають необхідні щеплення, візьмуть аналізи та нададуть ліки вашим улюбленцям. Ви також можете отримати необхідне лікування у приватного ветеринара, але тоді, можливо, доведеться заплатити.

Міські наглядові ветеринари

Якщо ви хочете доставити свого улюбленця до наглядових ветеринарів міста Гельсінкі для лікування, вам потрібно буде записатися на прийом заздалегідь. Міські наглядові ветеринари також можуть відвідувати приймальні пункти за запитом, якщо там є кілька тварин, які потребують лікування.

Офіс наглядових ветеринарів міста Гельсінкі розташований в районі Гельсінкі Каласатама за адресою Tukkutorinkuja 3 C. Записи та консультації доступні в будні дні:

  • електронною поштою 08:15–16:00 (kymp.elainsuojelu@hel.fi)
  • телефоном 09:00–10:00 (тел. 09 310 31531).

Ветеринарна навчальна лікарня

Ветеринарна навчальна лікарня Гельсінського університету розташована в районі Гельсінкі Війккі за адресою Koetilantie 2. Будь ласка, телефонуйте за номером 029 415 7201 в будні дні з 08:00 до 15:30 для запису на прийом.

Також у лікарні діє цілодобова служба чергування, тож є можливість відвідати лікарню без запису та зачекати, доки вивільниться ветеринар. Проте ви повинні бути готові до того, що доведеться довго чекати, оскільки домашніх тварин лікують відповідно до складності їх стану та терміновості необхідної допомоги. Докладніша інформація доступна на веб-сайті ветеринарної навчальної лікарні.

Додаткова інформація

Оновлені національні інструкції щодо ввезення домашніх тварин з-за кордону можна знайти на веб-сайті Управління з продовольства Фінляндії. Серед іншого на веб-сайті є інформація українською мовою про ізоляцію домашніх тварин після в’їзду.

Фотографія: Lauri Hänninen / Місто Гельсінкі

This article was published on 25 March and was edited on 30 March by adding the Ukrainian language version.