Hoppa till innehållet
Kontakt information

Företagshälsan Helsingfors

Helsingegatan 24
00530 Helsingfors
PB 5600, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5014
Visa på kartan

Förvaltning och utveckling

Helsingegatan 24, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 5600, 00099 Helsingfors stad
Fax (09) 310 54150
E-postadresser förnamn.efternamn@hel.fi

Verkställande direktör Tiina Pohjonen
Tfn (09) 310 54081
Gsm 050 571 2668

Överläkare Eevamaija Tuovinen
Tfn (09) 310 54025
gsm 040 1583837

Enhetschef Ritva Teerimäki
Tfn (09) 319 54224
gsm 0400 395108

Enhetschef Anne-Maj Candolin
Tfn (09) 310 54232
gsm 040 5748265

Förvaltningschef Tiina Maasilta
Tfn (09) 310 54080
Gsm 050 511 4390

Kvalitets- och servicechef Lena Meyer
tfn (09) 310 54079
gsm 040 334 7529