Hoppa till innehållet
Kontakt information

Företagshälsan Helsingfors

Helsingegatan 24
00530 Helsingfors
PB 5600, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5014
Visa på kartan

Kontaktuppgifter

Helsingegatans företagshälsostation
Tidsbeställning måndag–fredag kl. 8.00–16.00, tfn (09) 310 54100.

 • Helsingegatan 24, 00530 Helsingfors
 • Postadress: PB 5600, 00099 Helsingfors stad
 • Tfn (09) 310 5014 (växel)
 • Fax (09) 310 54150
 • e-postadresser förnamn.efternamn@hel.fi

Influensavaccinering 2019-2020

Beställ tid för vaccinering mot influensa! Mera information här. 


Välkommen till våra nättjänster

Gå till adressen tyoterveys.asiointi.hel.fi eller registrera dig på mobilenheten.

Du hittar lätt våra tjänster och når vår personal i vårdchatten. Du kan också boka och avboka tider, så att de passar dig.

Mer information i broschyren.

Laboratorium
Remiss behövs av företagsläkaren. Laboratorium är öppet utan tidsbeställning måndag–fredag kl. 7.30–15.00.

Laboratorium:

 • Helsingegatan 24, 2. våning, 00530 Helsingfors
 • Postadress: PB 5600, 00099 Helsingfors stad
 • Tfn (09) 3105 4040

Röntgen
Remiss behövs av företagsläkaren. Öppettider måndag–fredag kl. 8.30–14.30.

 • Helsingegatan 24, 2. våning, 00510 Helsingfors
 • Postadress: PB 5600, 00099 Helsingfors stad
 • Tfn (09) 310 54100
 • Fax (09) 310 54150

Företagsfysioterapi
Remiss behövs av företagsläkaren. Tidsbeställning genom din egen företagshälsostation.

 • Helsingegatan 24
 • Postadress: PB 5600, 00099 Helsingfors stad
 • Tfn (09) 310 5014 (växel)
 • Fax (09) 310 54140

Företagshälsopsykologer
Psykologerna kan kontaktas genom Helsingegatans tidsbeställningar.