Hoppa till innehållet

Företagshälsan Helsingfors

Helsingegatan 24
00530 Helsingfors
PB 5600, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 54100
Visa på kartan

Helsingfors företagshälsa

De specialutbildade vid Företagshälsan Helsingfors ger företagshälsovårdstjänster till Helsingfors stads förvaltningar som har nästan 40 000 anställda. Våra klienter arbetar inom 800 olika yrken, vilket gör att tjänsterna som främjar arbetshälsa täcker flera branscher.

Vi satsar på att stöda de anställdas arbetsförmåga och befrämja verksamheten inom arbetsenheterna. Sjukvården lägger tonvikten på behandling av sjukdomar som påverkar arbetsförmågan. Företagshälsovården står till tjänst med 150 kunniga anställda.