Suoraan sisältöön

Ovatko uudet työtapaturmaohjeet jo tuttuja?

Vuodenvaihteessa voimaan tullut laki edellyttää esimieheltä ripeää toimintaa työtapaturmailmoituksen kanssa. Muutokset liittyvät uuteen lakiin, joka kokoaa yhteen työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset. 

Työtapaturmailmoitus pitää toimittaa vakuutusyhtiöön 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun työntekijä on kertonut työtapaturmasta. Esimies täyttää ilmoituksen käytössään olevalla järjestelmällä, josta tieto siirtyy eteenpäin, myös vakuutusyhtiölle. Kaupungin virastoissa ja liikelaitoksissa tämä tarkoittaa ilmoitusta Työsuojelupakin kautta. 

Uuden lain seurauksena on myös jätetty jäähyväiset vakuutustodistukselle. Työaikana tai työmatkalla tapaturmaan joutunut voi hakeutua sairaanhoitoon julkiseen tai yksityiseen hoitolaitokseen ilman vakuutustodistusta. Loukkaantuneen tarvitsee kertoa vain työnantajansa, ja tarvittavat tiedot löytyvät hoitopaikan käytössä olevasta rekisteristä.

JAA