Suoraan sisältöön

Työhyvinvointia muutokseen!

Nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Antti Sarpolle vuodenvaihde merkitsi muutakin kuin kalenterin vaihtoa. Teksti ja kuva: Heidi Kähkönen

Teksti ja kuva: Heidi Kähkönen

Monella työpaikalla pyritään nyt kaatamaan organisaation sisäisiä raja-aitoja. Muutostilanteessa iso osa työhyvinvoinnin ylläpitoa on asioiden avaaminen ja aktiivinen viestintä sekä työterveyshuollon hyödyntäminen muutoksessa.

Vuoden vaihtuminen merkitsi Helsingin kaupungin Keskisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Antti Sarpolle muutakin kuin kalenterin vaihtoa. Sarpon yksikkö on keskellä nuorisotoimen suurinta remonttia yli kymmeneen vuoteen. Muutokset astuivat voimaan vuoden alusta.

– Osaamista ei hajauteta laatikoihin vaan jaetaan sinne, missä sitä tarvitaan. Joskus on päässyt tapahtumaan niin, että vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee, Sarpo kuvailee.

Nyt meneillään oleva muutos koskee vain nuorisotyötä, mutta muutoksia tulee jatkossakin, kun Helsingin kaupunki miettii uudelleen johtamistaan ja rakennettaan.

Osallistaminen lisää muutoshalukkuutta

Nuorisotoimen muutos lähti asiakkaiden tarpeista.

– Haastattelimme 1200 nuorta, ja henkilökunta kävi heidän kanssaan keskustelua siitä, mitä nuoret haluavat vapaa-ajaltaan.
Sarpo kertoo, että osallistaminen on avain parempaan muutokseen. Mitä aiemmin osalliset sidotaan suunnitteluun, sitä enemmän vaikutusmahdollisuuksia yksilölle jää.

Helsingin nuorisotyön henkilökunnalle järjestettiin työpajoja, joissa käsiteltiin eri teemojen kautta sitä, mitä nuorisotyö oikeastaan on ja miksi yksikkö on olemassa.

Muutokset eivät aina herätä luottamusta työntekijöissä, joista voi tuntua, että heitä siirrellään kuin pelinappuloita.

– Esimiehet vaihtuvat käytännössä kaikilla. Ihmisillä oli etukäteen pelkoja, muuttuuko oman työn tekeminen. Toisaalta mietityttää se, tapahtuuko muutosta tarpeeksi.

Työterveyshuolto mukaan suunnitteluun

Organisaatiomuutoksissa kannattaa hyödyntää työterveyshuoltoa jo aivan suunnitteluvaiheesta alkaen.

– Organisaatioiden valmistellessa muutosta on tärkeää, että me Työterveys Helsingissä olemme muutoksessa mukana. Näin voimme esimerkiksi huomioida muutokseen liittyvää ja tulevaa yhteistoimintaa toimintasuunnitelmassamme ja sopia, milloin ja millä keinoilla työterveyshuolto voi tukea organisaatiota, esimiehiä ja työntekijöitä, eli edistää muutosta joka tasolla, sanoo Työterveys Helsingin palvelupäällikkö, työterveyshoitaja Marja Poikonen.

Työterveyshuollon tehtävä on myös tukea haastavassa kaksoispositiossa olevia esimiehiä. Esimiehet ovat itse muutoksessa, mutta heidän roolinsa on myös luotsata ja tukea omaa joukkoaan kohti muutosta.

– Esimies on välillä puun ja kuoren välissä. Harvoin lähiesimies päättää muutoksista. Joskus olisin halunnut itsekin tietää ja kertoa, mitä seuraavaksi tapahtuu, Antti Sarpo kuvailee.

Esimiesten tueksi työterveyshuollon kanssa voidaan esimerkiksi järjestää muutospajoja.

– Esimiehet saavat työterveyshuollosta ajatuskumppanuutta muutosprosessin läpiviemiseen. Muutosta voidaan pohtia työntekijän, työyhteisön ja esimiehen näkökulmasta, Marja Poikonen kertoo.

Myös Oiva Akatemia tarjoaa kaupungin yksiköille monenlaisia palveluita johtamisen ja esimiestyön tueksi.

Tieto parantaa työhyvinvointia

Antti Sarpo tietää, että ihmisiä jännittävät muutoksessa eniten ne asiat, jotka vaikuttavat henkilökohtaiseen elämään: missä työskentelee, keiden kanssa ja mikä palkka on.

– On tärkeää kertoa, miksi muutosta tehdään. Paljon on kyse molemminpuolisesta viestimisestä. Kuunnellaan työntekijöitä ja otetaan ihmisten osaaminen ja tietämys huomioon.

Sarpo huomauttaa, että aina kun tehdään muutoksia, pitää muistaa, että aikaisemmassa tavassa tehdä on myös ollut paljon hyvää.

– Muutoksen yhteydessä puhutaan aina siitä, mikä pitäisi korjata, mutta pitäisi puhua myös siitä, mitkä asiat otetaan mukaan. Harvoin sitä kukaan muuttaa tyhjään kämppään ilman huonekaluja.

Parhaan tuloksen takaa kuitenkin kokemus oman työn merkityksellisyydestä.

– Työhyvinvointi tulee työn kautta, jos työ on organisoitu niin että ymmärtää, mitä tehdään ja miksi.

VIISI VINKKIÄ TYÖYHTEISÖN PAREMPAAN MUUTOKSEEN

1 Viesti omat toiveesi eteenpäin. Työkavereiden kesken pallottelu ei vielä vie asioita eteenpäin.
2 Jos jokin asia jää epäselväksi, kysy tai ota selvää.
3 Muista oman työn merkitys ja arvosta omaa työtäsi, myös muutoksen jälkeen.
4 Kehu työkaveria. Myös selän takana saa kehua.
5 Esimiehellä on lupa sanoa “en tiedä”. Lähiesimiehellä ei välttämättä ole tulevaisuudesta sen tarkempaa tietoa kuin työntekijälläkään.

JAA