Suoraan sisältöön

Olemme nyt Työterveys Helsinki

Helsingin kaupungin Työterveyskeskuksesta tuli vuoden alusta Työterveys Helsinki -niminen liikelaitos. Perusluonteeltaan muutos on tekninen ja liittyy Kelan työnantajalle myöntämiin korvauksiin työterveyshuollosta.

– Perustelut ovat työnantajan kannalta taloudelliset. Kaupungille on edullisempi ratkaisu toimia liikelaitosmallissa kuin niin sanotussa virastorakenteessa, summaa uuden liikelaitoksen toimitusjohtaja Tiina Pohjonen.

Työterveyden palvelut ja niiden sisällöt, periaatteet sekä tapa toimia eivät muutu – paitsi toivottavasti parempaan suuntaan.

Sujuvampaa toimintaa

Organisaation johtamisrakennetta on muutettu vastaamaan enemmänkin palveluorganisaatiota tyypillisen terveydenhuolto-organisaation sijaan. Tällä pyritään siihen, että jatkossa sisäinen rakenne olisi mutkattomampi ja ketterämpi sekä vastaisi entistä enemmän asiakkaan tarpeeseen.

Myös sähköisistä palveluista haetaan joustavuutta. Viime vuonna muutaman asiakasorganisaation kanssa pilotoitu eTyöterveys-palvelu otetaan vähitellen käyttöön muissakin asiakasorganisaatioissa. Moni asia hoituu kysymällä neuvoa ja ohjausta sähköisen palvelun kautta.

– Tällä pyritään säästämään asiakkaiden aikaa. Esimerkiksi ennen vastaanotolle tuloa on voitu eTyöterveyden kautta neuvoa käymään labrassa tai täyttämään tietyt lomakkeet. Näin paikan päällä käytetty aika vähenee, Pohjonen kuvailee.

Olennaista on kyky tehdä työtä

Ennakointi on jatkossakin Työterveys Helsingin olennainen tehtävä. Eri sairaudet vaikuttavat työssä olemiseen ja pärjäämiseen eri tavoilla. 

– Nykyinen terveydenhuollon markkinahakuisuus medikalisoi ihmistä. Meillä taas jokaisessa asiakaskohtaamisessa arvioidaan asiakkaan työkykyriskiä, esimerkiksi jaksamista. Tunnistamalla riskejä ennakkoon voidaan työkyvyn heikkenemisestä ehkäistä. Autamme myös esimiehiä löytämään vaihtoehtoja sairauslomille ja räätälöimään työtä, Pohjonen lisää.

JAA