Suoraan sisältöön

Hyödynnä Työterveyskyselyn tulokset

Loppuvuodesta 2015 toteutetun Työterveyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyllä kartoitettiin henkilöstön työkyvyn tilaa ja elintapoja. Kaikki vastaajat saivat henkilökohtaisen palautteen työkykyyn ja terveyteen vaikuttavista voimavaroista ja riskitekijöistä.

Tuloksia on vedetty yhteen organisaatio- ja yksikkötasoilla. Näiden ryhmäyhteenvetojen avulla saadaan näkemys siitä, miten oman viraston tai yksikön henkilöstö voi ja jaksaa työssä. Eri vuosien tuloksia voidaan vertailla, jolloin nähdään esimerkiksi, miten henkilöstön kokemus omasta työkyvystä on muuttunut vuodesta toiseen.

Miten esimies voi hyödyntää kyselyn tuloksia?

Työterveyskyselyn avulla myös esimiehet voivat tunnistaa oman yksikkönsä henkilöstön työkyvyn riskitekijöitä. Yksikkökohtainen raportti voidaan muodostaa, jos yksiköstä on vastannut vähintään 20 työntekijää. Näin taataan, ettei yksittäisen työntekijän vastauksia voi tunnistaa.

Oman organisaatiosi henkilöstöpäällikölle tai muulle henkilöstövastaavalle annetaan lähiaikoina tunnukset, joilla hän pääsee katsomaan Työterveyskyselyn tuloksia raportointiportaalista. Heiltä on mahdollista kysyä oman yksikön tuloksia. Osakeyhtiöasiakkaiden tulokset eivät näy portaalissa, vaan tulokset toimitetaan muuta kautta.

Jos tulosten perusteella työpaikalla on erityisiä työkykyriskejä, voidaan näihin asioihin kohdentaa toimia yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn edistämiseksi.

JAA