Suoraan sisältöön

Työterveyspalvelut esimiehille ja johdolle

Työhyvinvointi rakennetaan yhteistyössä. Esimiehet ja johtajat ovat tärkeimmät yhteistyökumppanimme. Haluamme auttaa heitä menestymään ja vahvistamaan organisaatioidensa hyvinvointia ja tuloksellisuutta.

Työterveys Helsinki tuntee kaupungin työt ja niiden erityispiirteet. Ymmärrämme asiakasorganisaatioidemme työn arjen ja sen haasteet sekä toimintaympäristöjen muutokset. Johdon kanssa tehtävällä yhteistyöllä varmistamme, että kaupungin henkilökunta ja työyhteisöt voivat hyvin ja pystyvät tuottamaan tehokkaasti laadukkaita palveluita kuntalaisille. Työterveyshuolto tukee esimiehiä heidän johtamistyössään sekä esimiehen omassa jaksamisessa.


Yhdessä saamme aikaan parhaat vaikutukset.

Esimerkkejä siitä miten voimme auttaa, jos tavoitteenanne on ..

 ...hyvinvoiva johtaja ja sujuva esimiestyö. Me voimme tukea kokonaisvaltaista työhyvinvointia esimerkiksi ylimmän johdon työhöntulosparrauksilla, firstbeat-hyvinvointianalyyseillä ja johdon henkilökohtaisilla konsultaatiolla.
...terveellinen, turvallinen työ ja työpaikka. Me voimme auttaa mm. työpaikkaselvityksin ja turvallisuuden hallinnan konsultaation kautta.
...työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Meillä on tarjota teille asiantuntemustamme työkyvynjohtamisen tuessa tai vaikkapa tuottamalla monipuolista tietoa laajan tilannekuvan saavuttamiseksi henkilöstön työkyvystä.
...tehokas ja toimiva organisaatio.  Me autamme työyhteisöjä kehittymään työyhteisökonsultaatioiden ja laajan muutoksen tuen keinoin.