Suoraan sisältöön

Julkaisut ja hankkeet

Työterveys Helsinki tekee pitkäjänteistä kehittämistyötä osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja kehittämällä uusia toimintamalleja työterveyden tukemiseksi.

Hankkeiden tulokset antavat tärkeää tietoa asiakkaalle työterveyden edistämiseen, tuottavat kaupungille uusia toimintamalleja (varhainen tuki, työhön paluun tuki) tai parantavat työterveyshuollon palveluita ja niiden vaikuttavuutta. Tuloksena voi olla myös kokonaan uudenlainen palvelu, kuten turvallisuuden hallinnan tuki. Usein hankkeistamme syntyy myös julkaisu kaikkien hyödynnettäväksi.

Omat kehittämishankkeemme ja selvitykset sekä verkostohankkeisiin osallistuminen punnitaan aina sen mukaan, miten asiakkaat niistä hyötyvät. Lisäksi kehitämme jatkuvasti palveluprosessejamme ja toimintatapojamme laatujärjestelmän avulla.