Suoraan sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin "Työterveys Helsinki"-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/tyoterveys/fi .

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

• Sivustolla on kuvalinkkejä, joiden tekstivastine on identtinen vierekkäisen linkkitekstin kanssa. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
Sivustolla on elementtejä, joiden tunnus ei ole yksilöllinen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)
• Jotkin sivuston linkit erottuvat tekstikappaleista vain värin perusteella. (1.4.1 Värien käyttö)
• Sivustolla on linkkitekstejä, joissa samaa tekstiä käytetään ohjaamaan eri kohteisiin. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
• Sivustolla on tyhjiä otsikoita: otsikossa on tunniste, mutta tunnisteessa ei ole tekstiä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin apuohjelmien sisällön jäsentämiseen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Joissain WAI-ARIA:n ”aria-labelledby”-määritteissä on viittaus tunnukseen, jota ei ole. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
• Tekstin muotoilemiseen on käytetty bold-tunnistetta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu tekstivastine. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
• Tekstin muotoilemiseen on käytetty font-tunnistetta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sivustolla on paikallisia linkkejä (ankkurilinkkejä), joiden kohdetta ei ole olemassa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Tekstin värin ja taustavärin kontrasti joissain sivuston elementeissä ei ole riittävän suuri. Riittämätön kontrasti tekstin ja taustan välillä voi aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tai värisokeille käyttäjille, sekä myös monille muille käyttäjille. (1.4.3 Kontrasti (minimi))
• Käyttöliittymässä on elementtejä, jotka eivät osoita näppäimistökohdistusta kun käyttäjä selaa sivua näönvaraisesti ilman hiirtä pelkän näppäimistön avulla. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
• Sivustolla on pdf-tiedostoja, joissa ei ole kirjanmerkkejä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sivustolla on pdf-tiedostoja, joihin ei ole lisätty tiedoston otsikkoa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sivuston pdf-tiedostoissa on puutteellisia otsikointeja. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sivuston pdf-tiedostoissa on kuvia, joilla ei ole vaihtoehtoista tekstiä. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
• Sivuston pdf-tiedostoissa on taulukkoja, joilla ei ole asianmukaisia taulukko-otsikointeja. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Pdf-tiedostojen merkintätunnisteissa on puutteita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sivustolla on pdf-tiedostoja, joihin ei ole lisätty koodimerkintöjä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
• Sivuston pdf-tiedostoissa on puutteellisia kieliasetuksia. (3.1.1 Sivun kieli)
• Pdf-tiedostojen koneluettavuudessa on puutteita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Puutteiden korjaus

Havaittujen puutteiden korjaus on jo osittain toteutunut. Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että sivuston käyttö näppäimistöä käyttäen sekä avustavilla tekniikoilla, on mahdollista. Korjaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian järjestelmäpäivityksen yhteydessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää Työterveys Helsingin viestinnästä.

Työterveys Helsinki
viestinta.tyoterveys@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Työterveys Helsingin viestintä ja tietohallinto.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla Helsingin kaupungin neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 21.9.2020
Työterveys Helsinki
Helsingin kaupunki