Suoraan sisältöön

Luottamus on tärkeää etätyössä


1.7.2020

−Maailma ei ole koskaan ollut yhtä sähköinen kuin nyt, eikä välttämättä tule koskaan olemaan yhtään vähemmän sähköisempi. Tämä aika asettaa aidon haasteen vanhan, fyysisen läsnäolon maailman malleille, työterveyspsykologi Karri-Pekka Kauppinen pohtii.

Kauppinen puhuu erityisesti etätyöskentelystä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Koronapoikkeustila on nostanut etätyöskentelyn kertaheitolla koko työelämän valokeilaan - pysyvästi. Ylen huhtikuussa teettämän tutkimuksen mukaan jopa puoli miljoonaa työntekijää haluaa jatkaa etätöissä poikkeustilan jälkeen.

Yksi Kauppisen suosikkiaiheista on luottamus työntekijöiden ja työnantajan välillä. Kauppisen mukaan se on aivan asian ytimessä silloin, kun puhutaan etätyöstä.

−Luottamus on suurin pullonkaula etätyöskentelyssä. Kyse on siitä, tekeekö työntekijä etätyössä oikeita asioita oikeaan aikaan.

 

Tilanne ei ole mustavalkoinen

Kauppisen mukaan etätyökeskustelussa tuntuu nyt olevan tarjolla kahta ääripäätä: kontrollointia ja vapauttamista. Kauppinen ei kuitenkaan näe tilannetta vastakkainasetteluna, vaan korostaa ääripäiden välissä olevaa yhteistyötä, jossa korostuu vuorovaikutus työntekijän ja työnantajan välillä.

Hän painottaa keskustelua ja sopimista ja heittää ilmoille ajatuksen tietynlaisesta kaupankäynnistä.

−Organisaatiot, esihenkilöt voivat antaa luottamusta, eli luottoa, velaksi työntekijöille. Työntekijä maksaa sen takaisin tekemällä oikeita asioita oikeaan aikaan. Jos ei maksa, niin sitten siihen pitää puuttua. Tämä edellyttää, että luoton ehdot ovat molemminpuolisesti ymmärrettyjä. Ei pankkikaan häärää koko aikaa niskassa, joten miksi esihenkilön pitäisi?

Kauppinen ei näe etä- ja lähityöskentelyä joko tai –tilanteena.

−Etätyöskentelyn lisäksi on edelleen hyvä olla live-tapaamisia ja kohtaamisia tavalla tai toisella. Puhdas etätyö toimii lähinnä mekaanisissa tehtävissä, mutta mikäli toimintaan liittyy yhteistyötä tai uuden luomista, se hyötyy perinteisistä kasvokkain tapaamisista vuorovaikutuksen rikkauden ja luottamuksen varmistamisen vuoksi.

−Yleisesti etätyötutkimuksesta tiedetään, että etänä johdetut hankkeet hyötyvät siitä, että tiimit kokoontuvat aika ajoin myös paikan päällä. Tämä on kuitenkin myös tapauskohtaista, Kauppinen sanoo.


Kontrolli voi kuormittaa

Kauppisen kokemuksen mukaan organisaatiot, joissa luottamus on vahvaa, ovat pärjänneet etätyövaiheessa hyvin. Luottamus on helpottanut siirtymää.

−Vastaavasti niissä organisaatioissa, joissa on aiemminkin ollut haasteita luottamuksessa tai etätöiden annossa, on haasteita myös nyt. Haasteet voivat näkyä esim. ristiriitaisina ohjeistuksina, jotka aiheuttavat kertaantuvaa, turhauttavaa työtä.

Kauppinen uskoo, että hallinnan tavoittelu voi olla työnantajalle kuormittavaa.

−Täydellistä kontrolliahan ei voi koskaan saada. Luottamuksen antaminen taas voi olla vapauttavaa. Tämä vaatii kuitenkin keskustelua, työnantajan ja työntekijän yhteistä näkemystä. Toiveet ja tavoitteet täytyy saada näkyviksi toisille, jotta näkemyksistä muodostuisi yhteismitallisia.


Luottamus kietoutuu arvostukseen

Kauppisen mukaan paikkariippumaton työskentely voi tuoda lisäpainetta esihenkilötyöhön, koska esihenkilöt joutuvat pohtimaan rooliaan suhteessa työntekijöihin ja työn sisältöön.

−Esihenkilöt joutuvat ottamaan vastuuta siitä, miten luottamusta käytetään etätyössä puolin ja toisin. Mikäli luottamusta annetaan samalla arvostusta osoittaen, vähenee todennäköisyys epäluotettavalle toiminnalle myöskin alaisen puolelta, Kauppinen pohtii.

−Tässä herää asiantuntijatyöhön ja itseohjautuvuuteen liittyvä ajatus, että työntekijöiden näkemys työn substanssista voi olla tarkempi kuin esihenkilön näkemys. Asiantuntijan ammattitaitoon taas liittyy taito viestiä tekemisestään, tarpeistaan ja tavoitteistaan ylöspäin ymmärrettävällä tavalla.

Arvostaminen maksaa Kauppisen mukaan itsensä takaisin.

−Arvostus antaa pontta luottamukselle. Molemminpuolinen arvostus tukee tehtävänantoa, auttaa tehtävän aikaansaamisessa ja siinä, että asiat tehdään sovitusti. Joissakin paikoissa tämä on lähtenyt siitä, että etäkokouksissa puhutellaan ihmisiä etunimeltä. Huomataan, että tämäkin osallistuja on ihminen, ja arvokas sellainen.


Teksti: työterveyspsykologi Mikko Luukkainen

Juttu on osa Työterveys Helsingin Työhyvinvointia & etätyötä-juttusarjaa.