Tiedote matkalippuetuudesta

Syksyllä 2019 Helsingin kaupungin 2. asteen oppilaitoksissa aloittaneet opiskelijat ovat saaneet veloituksetta käyttöönsä HSL:n matkalipun. Matkalippu on voimassa 20.12.2019 asti. 

21.12.2019 alkaen HSL:n joukkoliikennettä käyttävät opiskelijat eivät voi enää käyttää Helsingin kaupungilta saamaansa matkakorttia, vaan siirtyvät käyttämään omaa henkilökohtaista matkakorttiaan ainakin joululoman ajaksi. 

- Saadakseen matkalipun opiskelijahintaan, 18 vuotta täyttäneiden on päivitettävä oman matkakorttinsa alennusryhmä (ei kaupungilta saadun matkakortin). Päivittäminen tehdään HSL:n palvelupisteessä.  Opiskelija tarvitsee mukaansa oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella varustetun HSL:n alennuslippuhakemuksen. 

Jos opiskelija haluaa ostaa omalle henkilökohtaiselle matkakortilleen opiskelijahintaista kautta heti 21.12.2019 alkaen, hänen kannattaa päivittää alennusryhmä omalle kortille ennen Helsingin kaupungilta saadun matkalipun voimassaolon päättymistä. Helsingin kaupungilta saadulle matkakortille alennusryhmää ei voi päivittää. Alennuslippuhakemuksia voi jakaa HSL:n ehdot täyttäville opiskelijoille saman tien. https://www.hsl.fi/liput-ja- hinnat/alennusliput/opiskelijat 

Jos opiskelija on ladannut arvoa kaupungilta saamaansa matkakorttiin, voidaan arvo siirtää hänen omalle henkilökohtaiselle matkakortilleen HSL:n palvelupisteessä esimerkiksi alennusryhmän päivittämisen yhteydessä.

Matkalippuetuuden jatkosta ei ole vielä päätetty. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää matkalippuetuuden jatkosta 17.12.2019. Jatkosta lähetetään ohje oppilaitoksille tämän jälkeen. 

Jos matkalippuetuus ei jatku: 

- Oman henkilökohtaisen matkakortin käyttöä jatketaan myös joululoman jälkeen. Täysi- ikäisen kannattaa huolehtia, että matkakortille on päivitetty mahdollinen alennusryhmä.  Helsingin kaupungilta saadun matkakortin voi palauttaa esim. oppilaitokseen (tarkentuu). 

- Koulumatkatukeen oikeutettujen opiskelijoiden kannattaa hakea koulumatkatukea Kelalta. 

- Opiskelija voi halutessaan muuttaa Helsingin kaupungilta saadun matkakortin omaksi matkakortikseen HSL:n palvelupisteessä Rautatientorilla, Pasilassa tai Itäkeskuksessa (kortilta poistetaan Y-tunnus). 

Jos matkalippuetuus jatkuu: 

- Matkalippuetuuteen oikeutetut opiskelijat käyvät lataamassa matkalipun Helsingin kaupungilta saamaansa matkakorttiin HSL:n palvelupisteessä todennäköisesti tammikuussa. 

- Matkalipun voimassaolo alkaa aikaisintaan joululoman jälkeen.